Управління Держпраці в Івано-Франківській області інформує роботодавців про те, що посилено відповідальність за порушення трудового законодавства

Якщо раніше за порушення законодавства про працю роботодавець особисто ніс адміністративну відповідальність, то відтепер фінансові санкції застосовуються і до підприємства.

Так, Постановою КМУ від 3.02.2016 р. № 55 внесені зміни до Постанови Кабміну від 17.07.2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення». Документ визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання і роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю. їх перелік визначено у ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України.

Зокрема передбачено, що юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

 • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення його на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати;
 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати;
 • недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати;
 • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — п’ятим частини другої цієї статті — у розмірі мінімальної заробітної плати.

Ці зміни вже увійшли у дію. 11 березня 2016 року набув чинності наказ Мінсоцполітики України від 2.02.2016 № 67, яким затверджена форма постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці, за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. Зазначені санкції мають право застосовувати голова Держпраці, його заступники, начальники управлінь і відділів Держпраці із заступниками, начальники територіальних органів Держпраці та їх заступники.

Позиція наглядового відомства принципова: порушник повинен нести відповідальність за законом. Роботодавцям слід бути готовими до того, що у разі нехтування правами своїх працівників їм доведеться сплатити значно більші кошти, ніж було визначено раніше.

З 1.01.2017 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 3200 грн., відповідно і штрафні санкції суттєво збільшаться. Крім того, внесено зміни до законодавчих актів України, а саме:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) у статті 95: частини першу і другу викласти в такій редакції:

«Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах»;
частину п’яту доповнити словами «які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці»;

2) статтю 96 викласти в такій редакції:

«Стаття 96. Системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників».

Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від ‘(х складності, з працівників залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі:

 • мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України;
 • міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів;
 • мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

3) абзац шостий частини другої статті 265 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

 • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
 • вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини — у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
 • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим цієї частини

В. Соколовська,
головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці в Івано-Франківській області.

«Гуцульський край», №51, 30.12.2016 року

Share