«Літопис української повстанської армії» — фото-календар на 2017 рік

Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та історію України того періоду взагалі.

Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію УПА за певний період на більших територіях, як, наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею тощо.

«Літопис української повстанської армії» — фото-календар на 2017 рік

Кожна з цих територій може мати два – три, а то й більше томів. Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам, або збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом чи хронологією подій. Документи передруковуються з дотриманням джерельної точности, зі збереженням загальної форми ориґіналу. Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми, публіцистика тощо – передруковуються без пропусків, проте мовні й правописні виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих випадках.

Як правило, передруки беруться з ориґіналів, але при відсутності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний том має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень та маловживаних чи незрозумілих слів.

Litopys UPA © 2017 Літопис УПА

Президія видавництва “Літопис УПА”: Мирон Лущак, Голова видавництва; Богдан Ковалик, Секретар; Роман Кулик, Головний Адміністратор; Петро Й. Потічний, Відповідальний Редактор; Ігор Гомзяк, Заступник Відповідального Редактора.

Видавничий Комітет: М. Бохно, І. Василевський-Путко, І. Гомзяк, Параска Грицай, О. Дольницький, О. Жигар, Б. Ковалик, М. Кошик, Христина Котляр, Р. Кулик, Катерина Лялюк, М. Лущак, П. Мицак, Емілія Нагірна-Зінько, А. Потічний, П. Потічний, М. Рошецький, С. Шпак, Є. Штендера.

Упорядники: Зенон Боровець, Сергій Волянюк, Ігор Гомзяк, Василь Гуменюк, Микола Посівнич, Дмитро Проданик.

Share