Демобілізація 2015: що потрібно знати військовим, які звільнилися в запас

(Закінчення. Початок у № 17).

Особливості здійснення розрахунку вислуги років військовослужбовців, які мають право на пенсійне забезпечення

Перед звільненням військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, і які мають право на пенсійне забезпечення, кадрові органи уточнюють дані про проходження ними військової служби, документально підтверджують періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводять попередній розрахунок вислуги років військової служби. Як виняток, з метою своєчасного звільнення вищезазначеної категорії військовослужбовців, за згодою військовослужбовця, дозволяється звільнення військовослужбовців Збройних Сил України в особливий період здійснювати без проведення розрахунку вислуги років; при цьому розрахунок вислуги років військовослужбовців, які будуть звільнені з військової служби в особливий період, здійснюють військові комісаріати, до яких вони будуть направлені для постановки на військовий облік.

Медичний огляд військовослужбовців

Медичний огляд військовослужбовців здійснюють за їх бажанням. Військовослужбовців, яких звільнено з військової служби у запас без проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) (за їх бажанням) або ті, які пройшли медичний огляд ВЛК внаслідок поранень, контузій, хвороб, отриманих в особливий період під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації і не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення, і порушують питання про перегляд цієї постанови, оглядають ВЛК госпіталів за узгодженням зі ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Соціальні та інші гарантії

Військовослужбовці, яких звільнено з військової служби у запас, забезпечують комплектом польової форми одягу за сезоном і харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).

Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні, та позитивно характеризуються на службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років, у разі звільнення у запас, за рішенням відповідного органу влади може бути надано право носіння військової форми одягу.

Зазначимо, що військовослужбовці,.яких звільнено з військової служби у запас, мають право повернутися на попереднє місце роботи (посаду), яке повинно було бути закріплене за ними на весь час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (але не більше одного року).

Одноразова грошова допомога

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4-х відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше 25 відсотків місячного грошового забезпечення. Допомогу виплачують з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.

Відділ інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення апарату райдержадміністрації

«Гуцульський край», №18, 30.04.2015 року

Share