Закордонний паспорт для неповнолітніх

З 1 квітня 2015 року органи Державної міграційної служби здійснюють оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон терміном на чотири роки особам, які не досягли 16-річного віку.

22. Оформлення  паспорта громадянина України для виїзду особі, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі — на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших представників. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у закордонній дипломатичній установі України заяву від другого з батьків не вимагають, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

 • заяву-анкету;
 • паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 16-річного віку);
  свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла 16-річного віку); одну фотокартку розміром 10×15 сантиметрів;
 • відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів, або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;
 • заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відциф-рованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені один із батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі, — той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заяву від другого з батьків не вимагають, якщо він є іноземцем або особою без громадянства;

У разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10×15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.

2.3 У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 1. свідоцтва про смерть другого з батьків;
 2. рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 3. рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 4. довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву, або у разі оформлення паспорта у закордонній дипломатичній установі України — іншого документа, що підтверджує таку реєстрацію;
 5. оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька.

24. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 • документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
 • договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
 • договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
 • рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
 • рішення суду про встановлення опіки (піклування);
 • договору про патронат.

25. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон в разі виїзду на постійне проживання за кордоном особа додатково подає:

 • свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);
 • довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов’язань;
 • засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників — про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подають у разі виїзду до держав, з якими Україна уклала договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;
 • засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов’язань — у разі виїзду дитини з одним із батьків;
 • оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

26. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон громадянин України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

 • заяву-анкету;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10×15 сантиметрів;
 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);
 • документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;
 • заяву батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, — того з батьків, з ким проживає особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою;
 • платіжний документ з відміткою банку про сплату консульського збору або оригінал і копію документа про звільнення від сплати консульського збору;
 • заяву про відмову отримувати паспорт для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, або про відмову від внесення інформації до такого носія (у разі потреби).

Прийом таких документів здійснюють виключно в УДМС в Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гнатюка, 29.

М. Баранський,
завідувач Косівською РС УДМС.

«Гуцульський край», №18, 30.04.2015 року

Share