Укладання цивільно-правового договора

Нерідко зустрічаються ситуації, коли в організації відсутні фахівці з якої-небудь спеціальності і роботу з тих чи інших причин не можуть виконувати в межах трудового договору. У таких випадках для виконання певної роботи залучають фізичні особи не за трудовим договором, а на іншій юридичній підставі. Зокрема, можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Для виконання такої роботи залучають фізичних осіб переважно тоді, коли в організації відсутні потрібні фахівці, що працюють за трудовим договом, і ці роботи з тих чи інших причин не можуть виконувати інші підприємства, установи,організації на договірних засадах.

Водночас законодавство не забороняє укладати договори цивільно-правового характеру між підприємством і його працівниками на виконання робіт чи надання послуг у вільний від виконання основної роботи за трудовим договором час.

Зокрема, Міністерство праці та соціальної політики своїм листом від 6 серпня 2004 року № 18-429 роз’яснює, що підприємство-роботодавець може укласти зі своїм працівником, який перебуває у черговій відпустці, договір підряду на час відпустки для виконання працівником певних робіт.

Щодо укладання цивільно-правових договорів (зокрема, договору підряду), то відповідно до ст.837 Цивільного кодексу від 16.01.2003 р. №435 договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл. Обмежень для приватних підприємців щодо укладання цивільно-правових договорів не обумовлено.

На практиці найчастіше застосовують два види договорів, передбачених Цивільним кодексом України, за якими фізичних осіб можуть залучати до праці як юридичні, так і фізичні особи. Це — договір підряду та договір про надання послуг.

Основні ознаки цивільно-правового договору (угоди): суб’єктами правовідносин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи; предмет договору-результат виконання робіт; правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються на виконавця робіт за договором; відносини між сторонами наказами не регулюються; учасник угоди сам регулює процес виконання роботи; оплата праці здійснюється на підставі акта виконаних робіт; правові відносини регулюються нормами цивільного права.

Крім договору підряду та договору про надання послуг, фізичну особу можна залучати до роботи і за іншими договорами цивільно-правового характеру, зокрема, за договором доручення, договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності тощо. На підставі вищевикладеного Держпідприємство вважає, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, має право укладати цивільно-правові договори, у т.ч. договори підряду, у встановленому законодавством порядку, але цей порядок оформлення відносин між найманими особами та приватними підприємцями не звільняє останніх від обов’язків страхувальника, передбачених п.2 статті 17 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Р. Сабадаш,
головний державний інспектор з питань праці.

«Гуцульський край», №31, 31.07.2015 року

Share