Чергові загальні збори акціонерів АТ «СКІФ-АВТО»

Шановні акціонери!

Правління АТ «СКІФ-АВТО» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ «СКІФ-АВТО» відбудуться 30 травня 2010 р. о 10 годині в залі засідань адміністративного будинку товариства за адресою: 78600, м. Косів, вул. Грушевського, 5. Реєстрація учасників зборів — з 9 до 10 год. в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

  1. 1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р. та основні напрямки його діяльності в 2010 р.
  2. 2. 3віт та висновки ревізійної комісії.
  3. 3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 р.
  4. 4. Прийняття рішень про зміну типу та найменування Товариства в приватне акціонерне товариство, відповідно до Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» та про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму.
  5. 5. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства у зв’язку з прийнятими рішеннями шляхом викладення його в новій редакції.

Для участі у зборах акціонери повинні пред’явити: документи, що посвідчують особу; представники — довіреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу.

Документи для ознайомлення з порядком денним зборів знаходяться за місцезнаходженням товариства: 78600, м. Косів, вул. Грушевського, 5.

Контактний тел. (03478) 2-10-37.

Share