Щодо права віруючих громадян здійснювати платежі без ідентифікаційного номера

Відповідно до Закону «Про Державний реєстр фізичних осіб —платників податків та інших обов’язкових платежів» для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігають раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов’язкових платежів.

У паспортах зазначених осіб роблять відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

У проекті Податкового кодексу збережене право відмовитись від ідентифікаційного номера через релігійні або інші переконання. Зокрема, враховуючи інтереси віруючих, а також те, що вони виступають проти присвоєння номерів людям і не виступають проти присвоєння номерів паспортам, посвідченням, заявам, свідоцтвам тощо, проблему відмов від ідентифікаційних номерів через релігійні переконання проект Податкового кодексу України пропонує зняти шляхом повної відмови від використання ідентифікаційного номера фізичної особи для всіх фізичних осіб, незалежно від релігійних переконань. Для обліку доходів, податків та податкового контролю пропонують використовувати реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків. Його присвоюють документу, що подається фізичною особою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, була передбачена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта.

С. БУДЗ,
завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи ДПІ.

Share