Накладення меж земельних ділянок

Накладення земельних ділянок — це коли згідно з двома або більше різними землевпорядними документами одна і та ж ділянка землі, розташована на певній площі, фактично займає територію іншої, як правило, — сусідньої земельної ділянки. Тобто одна земельна ділянка фактично перебуває у межах іншої.

Ситуація, коли межі земельних ділянок накладаються, може виникнути з необачності землевпорядника під час розробки документації або в разі, якщо до Державного земельного кадастру були внесені неправильні дані.

Найбільш поширені причини накладання земельних ділянок у Державному земельному кадастрі (стосується земельних ділянок, які були сформовані до 2013 року та на які видані правовстановлюючі документи на право користування чи право власності):

 • помилки, допущені при перенесенні інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру, виявлені у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки);
 • невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам;
 • невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв’язку зі зміною методів підрахунку (округлення);
 • присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів).

Основними причинами накладання земельних ділянок на сьогоднішній день є:

 • використання різних систем координат (виникає, коли одна земельна ділянка зареєстрована в системі координат 1963 року (СК63), а іншу земельну ділянку вносили в систему координат Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000);
 • немає інформації про виконання аналогічних робіт іншою землевпорядною організацією на одну і ту ж земельну ділянку (дублювання);
 • немає інформації про межі сформованої та зареєстрованої суміжної земельної ділянки (у зв’язку з тим, що не працює Публічна кадастрова карта України, а інформація карти містила інформацію станом на 24.02.2022 року та була оновлена майже через рік).

Найбільш дієві варіанти вирішення проблем із накладенням земельних ділянок:

 1. Домовитись із власником земельної ділянки, з якою утворюється перетин, про організацію робіт з виправлення координат межі його ділянки та приведення у відповідність місця розташування його ділянки. Це найбільш простий, дієвий і надійний спосіб, повністю усуває накладення ділянок і дозволяє провести реєстраційні дії без зайвих відмов. Але він вимагає комунікації, вміння вести перемовини та аргументувати, що виправлення ділянки так само потрібно її власнику, як і вам, в іншому випадку можна звертатись до суду з позовом про скасування реєстрації невірно внесеної земельної ділянки в ДЗК.
 2. Повідомити про виявлену помилку у відомостях ДЗК Держгеокадастр. В такому випадку адміністратор ДЗК може перенести до Архівного шару земельну ділянку, відомості про яку не відповідають дійсності, і тим самим звільнити місце в кадастрі для вашої ділянки. Цей спосіб не завжди дієвий, не завжди ділянки переносять до архівного шару, і зазвичай це дуже довго за термінами.
 3. Переоформити право власності на земельну ділянку меншого розміру чи іншої конфігурації.
 4. Вимагати в судовому порядку скасування державного акта на право власності на земельну ділянку в зв’язку із накладкою на іншу земельну ділянку.

Факт накладення меж однієї земельної ділянки на іншу підтверджується відомостями з Публічної кадастрової карти та земельно-технічною експертизою.

Таким чином, кожен випадок накладання розробник документації із землеустрою розглядає індивідуально (окремо) та за узгодженням із замовником приймає оптимальний варіант вирішення цього питання (застосування іншої системи координат, внесення змін до документації із землеустрою, на підставі якої формується земельна ділянка; внесення змін до зареєстрованої земельної ділянки (у випадках та у спосіб, який дозвопяє чинне законодавство).

У разі, коли не можна досягнути компромісу між власниками (землекористувачами) земельних ділянок відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України, земельні спори вирішуються у судовому порядку.

Юридичний блог «Земельне право України».

Share