«Лікар за кадром» — так називають лікарів-лаборантів

Наша землячка Уляна Володимирівна Балан майже 10 років очолює клініко-діагностичну лабораторію КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня».

Народилася 10 червня 1969 року у селищі Яблунові.

У 1987 — 1993 роках навчалася на факультеті «Лікувальна справа» Івано-Франківського державного медичного інституту. Проходила інтернатуру за спеціальністю «Терапія» в м. Івано-Франківську.

31998 по 2014 рік працювала лікаркою-лаборанткою клініко-діагностичної лабораторії обласної клінічної лікарні. З 2014 року і дотепер очолює її.

2010 року захистила кандидатську на тему «Клініко-патогенетичні особливості комплексного лікування хронічних некаменевих холециститів».

«Лікар за кадром» — так називають себе лікарі-лаборанти. З ними не контактують пацієнти, але від результатів їхньої роботи, якості визначення показників залежить точність постановки діагнозу лікуючим лікарем.

У клініко-діагностичній лабораторії, яку очолює кандидат медичних наук Уляна Балан, працюють 22 лікарі; 43 лаборанти, медсестра по забору крові, 15 молодших медсестер у 7-ми підрозділах — біохімічному, загально-клінічному, гематологічному, бактеріологічному, імунологічному, ургентному, лабораторії ПЛР.

Лише за два останні роки лабораторія поповнилася низкою нового обладнання європейського рівня, що дало можливість проводити найбільш поширені та високоспеціал ізовані дослідження.

Навчання лаборанта є довготривалим, оскільки потрібні навики забору матеріалу, знання принципів роботи з обладнанням і його програмним забезпеченням, вміння точно виконувати дослідження та оцінювати отримані результати.

За необхідності, саме лікар-лаборант визначає необхідність повторного забору біоматеріалу та приймає рішення про доцільність проведення повторних досліджень.

Лаборант визначає, що поправити в апараті, що відкоригувати, відкалібрувати, як і скільки разів повторити пробу, щоб аналіз показав точні показники.

Основним пріоритетом при проведенні досліджень в лабораторії є висока точність і достовірність результатів. КДЛ КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня» є учасником зовнішньої оцінки якості — бере участь у Всеукраїнській програмі порівнянь результатів лабораторних вимірювань і з 2013 року — учасник європейської програми зовнішньої оцінки якості «РгеуесаІ». У рамках цієї програми щомісяця впродовж року в лабораторії досліджують контрольні зразки з невідомим вмістом і проводять оцінку результатів контролю. Високу якість досліджень підтверджують сертифікати європейського зразка.

Уляна Володимирівна Балан наголошує: у достовірності аналізів зацікавлені і працівники лабораторії, і лікуючий лікар, і пацієнт.

Інформаційний ресурс «Медична еліта України»

Share