«Європейський шлях кераміки»

Асамблея Міжнародної асоціації «Європейський шлях кераміки» офіційно погодила приєднання Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття іме­ні Йосафата Кобринського (м.Коломия) до складу Асоці­ації. Відтепер традиції і спад­щина Косівської мальованої кераміки стануть частиною загальноєвропейського куль­турного надбання.

Заявку на включення Косів­ської мальованої кераміки до культурного маршруту Ради Єв­ропи підготували фахівці управ­ління міжнародного співробітни­цтва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА, Національного музею на­родного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського за сприяння кандидата мисте­цтвознавства, члена Національ­ної спілки художників України, голови БО «БФ «Автентика Гу­цульщини», майстрині худож­ньої кераміки, заслуженої ді­ячки мистецтв України Марії Гринюк.

Європейський шлях кера­міки — це культурний маршрут, сертифікований Радою Євро­пи у 2012 р. Він спрямований на надання цінності культурній спадщині, пов’язаній з вироб­ництвом кераміки та її давніми традиціями, створення сталої та конкурентоспроможної ту­ристичної пропозиції не лише на основі мистецьких творів і колекцій (майстерень і музеїв), але й культурного та соціально­го розвитку.

Маршрут об’єднує Німеч­чину, Іспанію, Францію, Італію, Нідерланди, Португалію, Вели­кобританію, Туреччину. А відте­пер і Україну.

Івано-Франківщина туристична

Share