Змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв

Із 24 липня в Україні працюють нові правила отримання ведійського посвідчення. Змінився підхід до на­вчання та алгоритм складання іспи­тів — теоретичну та практичну частини підготовки віднині розмежовують. Це передбачено Постановою КМУ.

Відтепер охочим отримати ведій­ське посвідчення спочатку варто про­йти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. А уже зі знаннями правил до­рожнього руху та зі свідоцтвом про за­кінчення теоретичної підготовки — по­чинати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом.

Таке розмежування навчального процесу не просто ви­глядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід.

Фактично, це стане гарантією безпеки на доро­гах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху.

На теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила до­рожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпе­ки руху та надання домедичної допо­моги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовують.

Після навчання заклад освіти формує свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Потім — іспит у територі­альному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ та ін.

Усі, хто успішно його скла­дає, отримують свідоцтво, яке є пере­пусткою на практичний курс навчання. Свідоцтво діятиме протягом одного року.

Тобто той, хто успішно склав те­оретичний іспит, має цілий рік на те, аби пройти практичний курс навчання. Якщо цей термін минув, а людина так і не склала наступний екзамен з прак­тичного водіння, доведеться починати навчання спочатку.

На практичному курсі треба навчи­тись керувати автівкою. Після його за­вершення — іспит. Складання практич­ного іспиту в автошколі обов’язкове. Заклад освіти видаватиме свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років.

Варто зазначити, що раніше зміна автошколи не передбачалась. Тепер же можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоре­тичного навчання, а для практичного — інший.

Усі, хто до 24 липня, до набрання чинності Постанови КМУ, розпочали підготовку, перепідготовку в авто­школі і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, продовжують навчання відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в авто­школі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим ал­горитмом.

МВС України

Share