З серпня аптеки продаватимуть антибіотики тільки за рецептом

Пацієнти отримуватимуть електронний рецепт для при­дбання антибіотиків за власні ко­шти уже з серпня 2022 року.

Нор­ма щодо продажу антибіотиків лише за призначенням лікаря в Україні не є новою, з серпня лише додається цифровий інструмент — електронний рецепт. Таке рі­шення є частиною євроінтеграційних процесів України, адже: в багатьох країнах світу продаж антибіотиків відбувається саме за рецептом.

З кожним роком лікувати бактеріальні інфекційні хвороби (до прикладу, пневмонію чи ту­беркульоз) стає складніше. Нераціональне використання анти­біотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які зараз швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препарата­ми, можуть стати смертельно не­безпечними.

Згідно з даними Центру гро­мадського здоров’я, майже 64% українців помилково вважають, що гострі вірусні інфекційні за­хворювання і застуду можна лі­кувати антибіотиками та купують їх без призначення лікаря. Ризик вироблення антибіотикорезистентності зростає і при недотри­манні режиму прийому ліків у си­туаціях, коли вони потрібні. Саме тому лікування антибіотиком має призначати та контролювати ви­ключно лікар.

Впровадження електронно­го рецепта на антибіотики стане першим кроком у розв’язанні про­блеми неконтрольованого вжи­вання рецептурних лікарських засобів.

Нововведення почне працю­вати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною систе­мою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоров’я, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар має виписати паперовий рецепт.

На перехідному періоді па­цієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій ап­теці. Для цього достатньо лише пред’явити фармацевту інфор­маційну довідку, яку лікар ви­дасть як підтвердження призна­чення.

Виключення буде діяти тільки для тих аптек, що знаходяться у межах територіальних громад, які розташовані в районі прове­дення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Чи обов’язково мати декла­рацію з сімейним лікарем для отримання рецепта?

Рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімей­ним лікарем.

Чи зможе лікар приватної клініки виписати електронний рецепт?

Лікарі усіх рівнів медичної допомоги, незалежно від фор­ми власності закладу, зможуть здійснювати видачу електронних рецептів за умови підключення закладу та його працівників до електронної системи охорони здоров’я.

Що робити, якщо медичний заклад, до якого звертаєть­ся пацієнт, не працює з елек­тронною системою охорони здоров’я?

У такому разі на перехідний період застосовується видача паперового рецепта.

Чи передбачено часткове погашення електронних рецеп­тів? Чи можна буде придбати меншу кількість препарату, ніж вказано у рецепті?

Так, функціонал електронно­го рецепта дозволяє погасити рецепт частково, тобто придбати меншу кількість лікарського засо­бу, ніж зазначено в рецепті.

Чи поширюється електрон­ний рецепт на очні краплі/то­пічні антибіотики й т.д?

Так, усі препарати, які від­носяться до антибактеріальних лікарських засобів (код АТХ — 1 згідно з даними Державного реє­стру лікарських засобів України), підлягають відпуску за рецептом за кошти пацієнта. Ця норма сто­сується усіх форм антибактері­альних лікарських засобів, які підпадають під визначену групу.

Чи будуть діяти паперові рецепти для відпуску препара­тів на пільгових умовах?

Так, на перехідний період передбачено виписування па­перового рецепта медичними закладами, які поки не мають відповідної технічної можливос­ті, тобто не підключені до ЕСОЗ. Крім цього, виписка лікарських препаратів, що реалізуються на пільгових умовах, буде здійсню­ватися за паперовим рецептом.

Як в нових умовах продажу антибіотиків можна буде при­дбати ліки для тварин?

Лікарські препарати для тва­рин, як і раніше, можна буде при­дбати за ветеринарним рецеп­том.

 Пресслужба Міністерства охорони здоровя.

Share