Кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та веденням агресивної війни проти нашої держави чимало людей позбулися роботи, майна і засобів для існування. Особливої актуальності набуває надання у зв’язку з цим гуманітарної допомоги, яка спрямовується на порятунок життя й забезпечення потреб громадян. Із багатьох країн світу та від різних організацій в Україну надходить велика кількість такої допомоги — у вигляді речей і товарів, коштів (благодійних внесків і пожертв).

У період воєнного стану важливе значення має цільове використання відповідних ресурсів і забезпечення їх надходження до безпосередніх адресатів. Водночас мають місце факти незаконного використання гуманітарної допомоги. Набувають розповсюдження схеми ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з метою їх продажу.

Зважаючи на актуальність цього питання, Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги», який набрав чинності 3 квітня 2022 року. Цей закон доповнив Кримінальний кодекс України статтею 201-2, якою передбачено відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Відповідно до примітки до статті 201-2 КК України, під гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою слід розуміти поняття, визначені законами України «Про гуманітарну допомогу» і «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Так, у статті 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» визначено, що гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті З ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) — надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам.

Відповідно до статті 6 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійна пожертва — це безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього закону.

Слід зазначити, що кримінально караним є продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги чи укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Відповідно до примітки до статті 201-2 КК України, дії, передбачені цією статтею, вважають вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2022 році ця сума становить 434175 грн.).

В інформаційному просторі регулярно висвітлюються випадки порушень і зловживань при здійсненні розподілу зазначеної допомоги. Факти незаконного розподілу гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, її використання з метою отримання прибутку, набувають особливої гостроти та викликають справедливе обурення суспільства.

У разі наявності інформації, пов’язаної із незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, громадяни мають право інформувати про такі факти правоохоронні органи.

А. Лукашенко,
заступник керівника Косівської окружної прокуратури.

«Гуцульський край», №25, 24.06.2022 року

Share