Як отримати компенсацію за безоплатний прихисток внутрішньо переміщених осіб

Вторгнення російських військ на територію нашої країни спричинило появу великої кількості осіб, які вимушено покинули свої домівки та переїхали до безпечних регіонів. Громадяни України, які виявили бажання надати безоплатно прихисток внутрішньо переміщеним особам (ВПО), можуть отримати від держави компенсацію витрат за тимчасове розміщення таких осіб. Більш детально про те, хто має право на компенсацію витрат і куди необхідно звертатись, про перелік необхідних документів та особливості її надання розповідає юристка Галицького бюро правової допомоги Ольга Гелемей.

Кому надають компенсацію?

Компенсацію надають фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками житлових приміщень або їх представниками, наймачами (орендарями) житлових державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб (ВПО), крім членів своєї сім’ї, для покриття понесених ними витрат, пов’язаних з розміщенням ВПО (порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333).

Куди необхідно звернутись?

Особи, які розмістили ВПО, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення таких осіб подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, відповідної військової адміністрації (далі — уповноважений орган) за місцем розташування житлового приміщення. У заяві зазначають прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кожної з розміщених осіб.

Водночас особи, які розмістили ВПО, також зобов’язані в день припинення розміщення таких осіб або зміни їхньої кількості подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому житловому приміщенні.

Для отримання компенсації особа, яка розмістила ВПО, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до уповноваженого органу за місцем розташування житлового приміщення відповідну заяву.

Заяву подають у паперовій або в електронній формі (на електронну адресу уповноваженого органу). Таку заяву розглядають протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання заяви.

Які потрібно подати документи?

У разі подання заяви в паперовій формі, особа, яка розмістила ВПО, пред’являє:

  • документ, що посвідчує її особу;
  • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

Якщо заяву подають в електронній формі, до неї додають електронні копії (фотокопії) вказаних документів. . Протягом строку розгляду заяви представники уповноваженого органу проводять перевірку наведених особою у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їхнього проживання; паперових та електронних документів, що посвідчують особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження ВПО), а також довідки взяття на облік ВПО, документів, що підтверджують приналежність до вразпивих груп населення або їхній соціальний статус.

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення факту надання у заяві недостовірної інформації.

Який розмір компенсації?

Суму компенсації визначають з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення ВПО (далі — людино-день), з дня розміщення таких осіб, але не раніше дати взяття на облік ВПО відповідним органом або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Кількість людино-днів визначають шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у житловому приміщенні, наданому для розміщення таких осіб, в кожний день місяця.

Суму компенсації за кожен людино-день визначають на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації власникові житлового приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості
людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Наприклад: 1 особа проживає протягом 30 днів — 1*30*14.77= 443,10 грн.
Якщо проживає сім’я з трьох осіб — 3*30*14.77 = 1329,30 грн.

Яким чином здійснюють виплати компенсації?

Компенсацію виплачують у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника житлового приміщення за житлово-комунальні послуги.

Факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги особа, яка розмістила ВПО, підтверджує своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації.

За повідомленням Косівської районної військової адміністрації.

Share