До відома громадян, які користуються житловою субсидією!

Відповідно до п. 90 «Положення про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995р. № 848 (в редакції постанови КМУ від 14.08.2019 № 807), громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати управління соціального захисту населення про таке:

 • зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;
 • зміни соціального статусу членів домогосподарства;
 • зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
 • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
 • зміни виконавців комунальних послуг;
 • наявність у власності транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);
 • наявність у власності будь-кого із складу домогосподарства або члена сім’ї більше одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);
 • здійснення будь-ким із складу домогосподарства або членом сім’ї операції з купівлі, оплати послуг чи робіт, платежів чи внесків, надання благодійної чи фінансової допомоги, позики, на суму, що перевищує 50 тис. гривень;
 • наявність у власності будь-кого із складу домогосподарства або члена сім’ї більше одного житлового приміщення (квартири, будинку);
 • наявність у будь-кого із складу домогосподарства або члена сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;
 • здійснення будь-ким із складу домогосподарства або членом сім’ї операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень;
 • отримання членом домогосподарства або членом його сім’ї одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1.12.2021р.-62025,00 грн.);
 • настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла (для домогосподарств, які отримують субсидію на понаднормову площу).

Неповідомлення одержувачем житлової субсидії про будь-які вище зазначені зміни в членів домогосподарства чи членів їх сім’ї можуть вплинути на подальше право одержувати житлову субсидію та призвести до надміру (неправомірно) виплачених коштів. Тому, просимо бути відповідальними субсидіантами та інформувати управління соціального захисту населення про зміни, в т. ч. зміни і будь-яких документів, що, в свою чергу, убезпечить вас від імовірності виникнення переплат та позбавлення права на отримання житлової субсидії в майбутньому.

Василь РОПАР,
начальник управління соціального захисту населення РДА.

Share