Хроніка життя і наукової діяльності

Стефурак Василь Петрович — доктор біологічних наук, професор, академік Академії ВО України, академік Української екологічної академії наук, відмінник народної освіти України. Відомий вчений, зоолог, мікробіолог, еколог.

Народився 10.02.1941 року в с. Рожнові. У 1958 р. закінчив Рожнівську середню школу. З 1958–1959 працював учителем молодших класів Голівської семирічної школи та Красноїлівської середньої школи. В 1964р. закінчив біологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Після демобілізації, з 1966 по 1974 рр., працював молодшим і старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії мікробіології Карпатського філіалу Українського НДІЛГА.

Стефурак Василь ПетровичКандидат біологічних наук — з 1974 р., старший науковий співробітник — з 1976 р., доцент — з 1981 р., доктор біологічних наук — з 1998р., професор — з 2001 р. Працює в Івано-Франківському національному медичному університеті на посадах асистента, начальника науково-дослідного сектору, доцента (1976–1980 рр.), завідувача кафедри (1981–1993 рр.), а з 1998 р. — професор кафедри медичної біології і генетики.

Одружений, дружина Р.В.Стефурак — доцент Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Дочка – Лариса — лікарка, акушерка-гінекологиня. Внук Андрій — лікар-стоматолог. Живуть і працюють у Німеччині.

Основні напрямки наукових досліджень професора В.П.Стефурака: моніторинг наземних екосистем та охорона довкілля; біологічна індикація стану наземних екосистем в умовах антропогенного впливу; біологічна активність ґрунтів і структурно-функціональна організація ґрунтових мікробоценозів. Розробив систему біотестів і методів тривалого та експрес-контролю, що придатні для оперативної оцінки стану природних комплексів; запропонував і впровадив в систему моніторингу способи виявлення зон впливу техногенного навантаження на екосистеми та здоров’я людини, контролю і прогнозу стану навколишнього середовища; виклав науково-обґрунтовані теоретичні положення щодо вирішення практичних завдань в галузі екології.

В.П.Стефурак бере активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, підготував одного доктора і чотирьох кандидатів наук.

Професор В.П.Стефурак має великий досвід педагогічної роботи і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності. Він читає основні і спеціальні курси на кафедрі медичної біології та генетики Івано-Франківського національного медичного університету та, за сумісництвом, — на кафедрі біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В.П.Стефурак бере активну участь: у підготовці методичних розробок з курсу медичної біології і генетики для студентів і викладачів; навчально-методичних матеріалів для самостійної роботи студентів з медичної біології і генетики, у розробці сучасних форм навчально-дослідної роботи студентів під час навчального процесу на кафедрі медичної біології і генетики, систем комп’ютерного контролю для студентів, програм для роботи на електронно-обчислюваних машинах в процесі професійної підготовки майбутніх лікарів, завдань тестових ліцензійних іспитів «Крок 1».

Протягом багатьох років В.П.Стефурак читав лекції для вчителів-біологів в Івано-Франківському інституті післядипломної підготовки, надає методичну допомогу викладачам біології Івано-Франківського та Коломийського медичних коледжів.

Автор 350 наукових і методичних праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних журналах, в тому числі чотирьох монографій, 12-х інформаційних листів. Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти України».

З 1976 р. очолює обласне відділення Товариства мікробіологів України, член редакційної ради «Мікробіологічного журналу», член редколегії журналу «Наукові записки Інституту народознавства НАН України», член редакційної колегії вісника Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (серія «Біологія»), член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, наукової ради НАН України з проблем ґрунтознавства, член центральної ради Товариства мікробіологів України, член президії і методичної ради МАН України, член НТШ. Бере активну участь в опануванні кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Екологія».

Михайло Кіщук, с. Смодна.
«Гуцульський край», №10, 5.03.2021 року

Share