Старости: як обиратимуть і які повноваження матимуть

Староста наділений низкою повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» у статті 54-1, текст якої публікуємо нижче.

1. Староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

2. Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

3. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

4. Староста:

 1. представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
 2. бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
 3. має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
 4. сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 5. бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 6. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 7. вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 8. бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 9. бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 10. бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;
 11. отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
 12. сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
 13. здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений радою термін.

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.
За словами Олени Бойко, народного депутата України, кандидата наук з державного управління, цей перелік не є вичерпним, бо у положенні про старост, які приймає рада громади, можуть бути вказані й інші повноваження старости. Тобто самі громади можуть надати старостам ширші повноваження.

«Старости обиратимуться радою за поданням голови громади. Це дозволить уникнути конфліктів старост і голів громад, які зараз подекуди є в ОТГ. І при цьому, нагадаю, у законі про місцеве самоврядування залишились широкі повноваження старост, які дозволяють їм представляти інтереси мешканців старостинських округів у раді громади», — сказала Олена Бойко.

Раніше старост обирали на прямих виборах — жителі села голосували за їхні кандидатури.

Тепер старосту обиратимуть на непрямих виборах. Це означає, що новообраний голова громади буде висувати кандидатуру старости на голосування депутатів.

«Непрямі вибори — це коли наші представники у раді громади — депутати, обирають старосту замість нас. Це нормальна демократична позиція, яка відповідає Конституції та законам України», — зазначила Олена Бойко.

Те, що кандидатуру старости висуватиме голова громади, може зменшити конфлікт між ними, також вважає керівниця Чернівецького регіонального офісу Тетяна Татарчук. За її словами, новообрані сільські старости будуть за функціями схожі до заступників голів громад.

Однак скептики передбачають, що ці зміни зроблять старост більш залежними від голів громад.

Водночас, без прямих виборів старостам легше буде виконувати свою роботу на місцях, наприклад виписувати приписи про штраф або вирішувати конфліктні ситуації, не переживаючи за свій рейтинг.

Інформація з інтернет-джерел.
«Гуцульський край», №44, 30.10.2020 року

Share