Пробація та її завдання

Метою пробації є безпека суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.

Служба пробації — це орган виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі, в більшості європейських країн. Цікавість до діяльності служби пробацп проявила і Україна. Результатом цієї зацікавленості стало прийняття Верховною Радою України закону «Про. пробацію» від 5 лютого 2015 року, в якому акумулювали думки науковців і практиків. А 7 вересня 2016 р. Верховна Рада схвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», яким законодавчо врегульовано правовідносини, пов’язані з пробацією.

І вже з 2017 року замість підрозділів кримінально-виконавчої інспекції в усіх регіонах України сформували підрозділи пробації, які виконують три основні напрями діяльності, а саме: здійснюють досудову, наглядову та пенітенціарну пробацію.

Досудова пробація — це надання судові формалізованої інформації — досудової доповіді за ухвалою суду про особу, яку обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності.

Наглядова пробація — це здійснення наглядових і соціально-виховних заходів щодо: осіб, засуджених до покарань у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; осіб, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у вигляді громадських робіт або виправних робіт; осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.

Пенітенціарна пробація — допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення або обмеження волі, у трудовому і побутовому влаштуванні такої особи (після звільнення) за обраним місцем . проживання, сприяння в отриманні медичних послуг, допомога в адаптації до законослухняного життя у громаді. Це відіграє важливу роль у сприянні соціальній адаптації й інтеграції у суспільство звільнених громадян Та є провідним чинником зниження рівня злочинності.

Також на уповноважений орган з питань пробації покладено реалізацію пробаційних програм, які були затверджені Міністерством юстиції України для повнолітніх і неповнолітніх суб’єктів пробації, а саме: «Зміна про-кримінального мислення», «Подолання агресивної поведінки», «Попередження вживання психоактивних речовин», «Формування життєвих навичок».

Пробаційна програма призначається за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити.

Це система спеціальних форм і методів впливу (які застосовуються в процесі роботи з особою, якій призначено проходження пробаційної програми), спрямованих на відновлення основних соціальних функцій суб’єкта пробації, його психологічного, морального та фізичного здоров’я, соціального статусу та повернення до повноцінного правослухняного життя.

Переваги пробації для держави в цілому: зниження злочинності та кількості ув’язнених осіб у місцях позбавлення або обмеження волі; позитивний економічний ефект — утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче (в 10–12 разів) для держави, ніж перебування на пробації; залишаючись у суспільстві, особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет; дотримання міжнародних стандартів та європейських цінностей.

Переваги для суспільства: убезпечення громади від вчинення повторних злочинів; справедливе здійснення правосуддя, обрання покарання, необхідного і достатнього для виправлення.

Переваги для особи, яка вчинила правопорушення: можливість, змінитись без ізоляції від суспільства; підтримка На шляху до змін, збереження сімейних стосунків і зв’язків у громаді; збереження роботи та житла.

З метою підвищення рівня поінформованості, правильного розуміння діяльності пробації та її сприйняття, зменшення стереотипного ставлення до суб’єктів пробації та осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі, привернення уваги громадськості до успішних історій людей, які змінили своє життя на краще, а також збільшення в цілому рівня довіри населення до служби пробації, спроможної забезпечити безпеку суспільства, необхідні постійне сприяння та допомога місцевої влади та місцевих неурядових організації. Налагодження такої співпраці та проведення спільних заходів з органами пробації, затвердження цільових програм сприятимуть поверненню до соціально прийнятної поведінки у суспільстві суб’єктів пробації.

Денис Філіпович,
начальник Косівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області, майор внутрішньої служби.

Share