Заходи, які здійснює податкова служба з метою погашення податкового боргу платника

 • Надсилає платникові податкову вимогу, якщо сума боргу перевищує 1020 грн. Одночасно надсилає платникові рішення про опис майна у податкову заставу та лист про виділення майна в заставу.
 • Здійснює опис майна у .податкову заставу.
 • Звертається до суду щодо стягнення коштів (якщо борг не сплачено протягом 60 календарних днів з дня вручення платникові податкової вимоги).

Після набрання чинності рішення суду з метою стягнення боргу: направляє виконавчий лист до ДВС (якщо боржник — фізична особа); направляє інкасові доручення у банківські установи та здійснює стягнення готівкових коштів (якщо боржник — юридична особа).

 • Здійснює за рішенням керівника (заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду стягнення коштів за рахунок готівки та/або коштів з рахунків такого платника у банках, якщо борг становить більше 5 млн. грн. і виник у результаті самостійно задекларованих зобов’язань, не погашений протягом 90 днів та у платника відсутня передплата.
 • Визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, як джерело погашення боргу (у разі недостатності у платника коштів для погашення податкового боргу).
 • Здійснює реалізацію заставного майна після рішення суду про реалізацію заставного майна; оцінки і продажу майна.

Звертається до суду щодо погашення за рахунок коштів органу управління, якщо боржником є державне чи комунальне підприємство.

 

Стягнення заборгованості з єдиного внеску

Платник податку самостійно обчислює ЄВА за себе та за найманих працівників (у разі їх наявності) та сплачує ЄВ щомісяця до 20 числа.

Податкова служба адмініструє ЄВ, веде облік платників ЄВ і вживає заходів з погашення заборгованості з ЄВ. У разі несплати зобов’язання з ЄВ у платника виникає недоїмка (борг). У таких випадках: Податкова служба надсилає платникові вимогу про сплату недоїмки (якщо сума боргу перевищує 10 грн).

Платник отримує вимогу на суму недоїмки з ЄВ і зобов’язаний сплатити її упродовж 10 календарних днів з дня отримання.

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, платник узгоджує її з податковим органом шляхом оскарження вимоги в адміністративному або судовому порядку.

У разі сплати недоїмки, зазначеної у вимозі, податкова служба нараховує штрафні санкції і пеню за несвоєчасну сплату ЄВ, формує і надсилає платникові повідомлення-рішення.

Платник повинен сплатити зазначені у повідомленні-рішенні штрафні санкції і пеню протягом 10 календарних днів з дня отримання рішення.

У разі несплати недоїмки (боргу) податкова служба надсилає податкову вимогу до Державної виконавчої служби за місцем реєстрації платника-боржника.

Заходи, які здійснює державна виконавча служба з метою стягнення боргу:

 • накладає арешт на кошти на рахунках боржника;
 • накладає арешт на майно боржника;
 • звертається у суд із заявою про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника за кордон.

Наслідки виникнення недоїмки (боргу) для платника:

 • платник позбавляє себе та найманих працівників страхового стажу для отримання пенсії і соціальних гарантій;
 • наявність заборгованості з ЄВ є підставою для відхилення конкурсної пропозиції у тендерних закупівлях;
 • обмеження виїзду за кордон.

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Share