Страшна катастрофа повени в Косівщині

В ночі з 30 на 31. серпня 1927 р. виступила вода в Білім і Чорнім Черемоші, здається, внаслідок обірвания хмари, бо рівень води в Рибниці був майже нормальний.

Вода йшла валом і забирала по дорозі хати разом з людьми, позривала мости і понищила дороги, а урожайні ґрунти й сіножати, поло жені над рікою, перемінила в шутровища. Тепер іде ними русло ріки. Положену над Черемошем долішню часть Кут залила вода цілковито.

По дотеперішнім відомостям, лише з трьох громад (бо комунікація з рештою громад внаслідок позриваня мостів, понищенння доріг і повириваня телеграфічних стовпів перервана) є дотепер 22 жертви в людях. Це число очевидно значно вище. Матеріальні шкоди необчислимі і наразі навіть, у приближенні годі їх подати.

Пошкоджена будівля в Устеріках після повені 1927 року

Пошкоджена будівля в Устеріках після повені 1927 року

Як оповідають очевидці, то вода несла цілі хати разом з людьми, а в деяких хатах навіть стояли на столі горіючі лямпи. Повінь, як кажуть забрала також церкву в Бервінковій. У Криворівні вода нагально через вікна влилась до хати коваля Орищука і забрала хату разом з цілою родиною. Врятувалась лише найстарша донька Орищука зі служницею в той спосіб, що скочили зараз до сусідної кімнати і обі втікли противними дверми. Служниця, як її вхопила вода, зловилася на вербу і це її спасло, як також обставина, що обі в критичній хвилі ще не спали.

В Устеріках повінь забрала дім, в якім містився постерунок державної поліції разом з одним постерунковим, який по дорозі стріляв, благаючи помочи, якої, очевидно, ніхто не міг йому дати. В Кутах вода забрала м. ін. цілу Гарбарню. Ушкоджених здовш обох Черемошів хат, знищених піль і сіножа те й та забраного водою і знищеного людського добутку не счислити.

Люди з положених над Черемошами хат утікали в однім біллю, очевидно, як хто вчас пробудився. Про ратунок не було навіть бесіди і щасливим може рахуватися той, хто зміг урятувати своє життя.

Тисячі людей без даху над головою, без найконечнішого убрання і засобів поживи! Такої страшної катастрофи і в таких величезних розмірах Косівшина не памятає.

Прислав Павлюк Богдан

Share