Повідомлення про нещасні випадки на виробництві

Відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 337 (п.8) роботодавець, у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити з використанням засобів з’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення відповідної форми за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):

  • територіальному органові Держпраці;
  • робочому органові Фонду;
  • керівникові підприємства (установи організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);
  • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
  • уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства у разі її утворення);
  • органові ДСНС за місцемзнаходження підприємства — у разі нещасного випадку внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок та/ або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню (нещасні випадки зі смертельними наслідками, групові нещасні випадки, смерть працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків, гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних випадків, нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю, нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового характеру), повідомлення і додатково надсилають:

  • місцевій державній адміністрації або органові місцевого самоврядування;
  • органові галузевої профспілки вищого рівня, а в разі його відсутності — територіальному профоб’єднанню;
  • органові поліції (у разі нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвело до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

У разі нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами-підприємцями, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення надає керівник підприємства (установи, організації), в інтересах якого виконували роботи, або представник орендодавця, на території якого стався нещасний випадок.

Контактний телефон для консультацій: (03478) 24923.

Богдан Глібчук,
страховий експерт з охорони праці Фонду соціального страхування.

«Гуцульський край», №52, 27.12.2019 року

Share