І ще раз про дітей війни

«Гуцульський край» (№44 від 1 листопада 2019 року) опублікував звернення дітей війни Косівщини до керівників держави — Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-Міністра України, в якому їх просили вивчити ситуацію і ухвалити конкретні рішення для поліпшення життя дітей війни, а саме: передбачити та виділити у проекті держбюджету України на 2020 рік кошти на виконання ст.6 Закону «Про соціальний захист дітей війни»; виконувати постанову Кабінету Міністрів №440 від 3.09.2014 року про виплату дітям війни коштів згідно з рішеннями судів, які вступили в законну силу; скасувати зняття 25% пільги на оплату комунальних послуг; забезпечити безкоштовний проїзд для дітей війни в приміському транспорті загального користування.

Це звернення прийняли на конференції Косівської районної організації Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни», присвяченій Міжнародному дню людей похилого віку, 1 жовтня 2019 року. У грудні отримали відповідь Міністерства соціальної політики України, в якому надано наступне роз’яснення.

Правовий статус дітей війни, основи їх соціального захисту та гарантії їх соціальної захищеності шляхом надання пільг і державної соціальної підтримки визначено законом України від 18.11.2004 року №2195-ІV «Про соціальний захист дітей війни» (далі — закон №2195). Перелік пільг, які надають дітям війни, визначено статтею 5 закону №2195. До таких пільг належать:

  • право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників;
  • використання чергової відпустки в зручний для них час;
  • одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
  • виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
  • першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;
  • право на 25-відсоткову знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межі середніх норм споживання за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу в сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Діти війни, які є особами з інвалідністю, крім вищезазначених пільг, мають право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни та військово-медичних закладах охорони здоров’я (госпіталях). Госпіталізацію проводять при відповідних показаннях і за наявності вільних місць.

Статтею 6 закону №2195 також передбачено, що дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у порядку та розмірах, установлених КМУ.

Відповідно до зазначеного Кабінет Міністрів України забезпечує виплату підвищення до пенсії дітям війни у межах видатків, які щороку затверджують законом про державний бюджет України.

Згідно з постановою КМУ від 28.12.2011 року №1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» сьогодні підвищення до пенсії дітям війни проводять у розмірі 66,43 гривні.

Бюджетний кодекс України передбачає, що до видатків, які здійснюються з державного бюджету України, належать видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, зокрема, виплата доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлені законом.

Відповідно до закону від 9.07.2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — закон №1058) фінансування виплати пенсій і надання соціальних послуг проводять за рахунок коштів Пенсійного фонду України на умовах та в порядку, передбачених законом №1058.

14 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Ґіро державний бюджет України на 2020 рік», який передбачає обсяги видатків державного бюджету для Пенсійного фонду, що дозволить забезпечити виплату пенсій, надбавок, підвищень до пенсій і допомог і покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства. Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» встановлює гарантії держави щодо виконання судових рішень і виконавчих документів, визначених законом «Про виконавче провадження», та особливості їх виконання.

Відповідно до статті 3 цього закону виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за яких є державний орган, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень — за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Враховуючи пункти 2 та 3 порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантує держава, затвердженого постановою КМУ від 3.09.2014 року №440 (далі — порядок №440), виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, які видані або ухвалені до 1.01.2013 року, боржником за яким є державний орган, подає заявник (фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду чи видано виконавчий документ, або її представник) до органів виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.

Згідно з пунктом 20 порядку №440 заборгованість погашає казначейство в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування виконання рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим поставною КМУ від 3.08.2011 року №845.

Діти війни Косівщини сподіваються, що нове керівництво держави буде дотримуватися Конституції України, вимог закону «Про соціальний захист дітей війни».

С. Кирилов,
голова Косівської районної організації Всеукраїнської ГО «Захист дітей війни».

«Гуцульський край» , №51, 20.12.2019 року

Share