Помилки у документах

Непоодинокими є випадки коли в свідоцтвах про народження, свідоцтвах про шлюб, паспортах, трудових книжках, правовстановлюючих документах, зустрічаються «помилки». Наявні розбіжності унеможливлюють оформлення спадщини, призначення чи перерахунку пенси та загалом реалізації особистих немайнових і майнових прав.

Слід зазначити, що для виправлення такої помилки у правовстановлюючому документі існують два шляхи:

  1. Перший — позасудовий порядок, коли особа, котра виявила невідповідність у правовстановлюючому документі, звертається на підприємство, в установу, організацію, яка видала відповідний правовстановлюючий документ, з проханням виправити виявлену в ньому помилку;
  2. Другий — у разі, якщо підприємство, установа, організація, яка видала цей документ, не може виправити допущену в ньому помилку або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися, громадянин має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.

Таку заяву фізичної особи про встановлення факту належності правовстановлюючого документу розглядає суд в порядку окремого провадження (стаття 293 ЦПК України) і подають її до суду за місцем проживання.

Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Тобто, це вид не позовного провадження, в якому відсутній сам по собі спір про право між заявником та зацікавленою особою. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює зацікавленим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах, тобто — в порядку позовного провадження.

Заяву про встановлення факту належності правовстановлюючого документа можуть подавати: власники правовстановлюючого документа, яким необхідно довести належність цього документа саме їм; спадкоємці — власника цього документа для оформлення спадкових прав; інші особи, які мають інтерес у встановленні факту.

Зацікавленими особами є особи, яким рішення суду по справі може вплинути на їхні права або обов’язки. Зазвичай ними можуть бути: інші співвласники правовстановлюючого документа, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, підприємства і організації не залежно від форми власності, що видавали правовстановлюючі документи тощо.

Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документа подається до суду в письмовій формі і підписується заявником або його представником і повинна містити:

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  • причини неможливості отримання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
  • докази, що підтверджують факт.

До заяви додають докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідку про неможливість відновлення втрачених документів.

Крім цього, за подання заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документа до суду, необхідно сплатити судовий збір у визначеному Законом України «Про судовий збір» (для прикладу, на сьогоднішній день, ставка судового збору в цій категорії справ, для фізичних осіб, становить 384 грн. 20 коп.).

Однак, варто врахувати положення ст. ст. 5, 8 Закону України «Про судовий збір» щодо пільг і можливості відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати.

За більш детальним роз’ясненням цього питання чи інших питань правового характеру, можна звернутись до Бюро правової допомоги за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 85, II поверх або за телефоном (03478) 2-48-10, а також переглянути на сайті довідково-інформаційної платформи правових консультацій wiki.legalaid.gov.ua.

Лідія САХРО,
головний спеціаліст відділу «Косівське бюро правової допомоги» Коломийського МЦ з надання БВПД.

«Гуцульський край», №35, 30.08.2019 року

Share