Про державну дотацію на молодняк ВРХ у 2019 році

Відповідно до Постанови КМУ від 30.01.2019 р. №110 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року» дотацію надають на безповоротній основі фізичним особам за утримання ними ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших власників.

Дотацію за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб, надають за кожні чотири місяці з урахуванням віку молодняка у розмірі: за період утримання від 1 до 5 місяців — 300 грн.; від 5 до 9 місяців — 700 грн.; від 9 до 13 місяців — 1500 грн. за голову. Загальний обсяг дотації — 2500 гривень на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк ВРХ фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого самоврядування) копії таких документів: паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; паспорта громадянина України; довідки або договору про відкриття рахунка в банку; документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів, і мають відмітку в паспорті).

Дотацію на молодняк, набутий шляхом переміщення від інших власників, надають за кожні повні чотири місяці його утримання в господарстві від дати переміщення до досягнення ним тринадцятимісячного віку у розмірі визначеному за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб.

Датою переміщення молодняка вважається дата прибуття тварини в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена в установленому порядку та підтверджена інформацією, наданою адміністратором Єдиного державного реєстру тварин.

Зазначені документи приймають органи місцевого самоврядування протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року.

З метою підтвердження кількості поголів’я молодняка, заявленого фізичною особою, орган місцевого самоврядування здійснює запит до адміністратора Єдиного державного реєстру тварин для отримання інформації про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин. Зазначу, що підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка є підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб-власників тварин.

Запити необхідно надсилати за адресою відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» — вул. В. Чорновола, 7, офіс 104, м. Івано-Франківськ, 76000, тел./факс (0342) 55-23-85.

Відповідь на запит органу місцевого самоврядування адміністратор Єдиного державного реєстру тварин надає протягом трьох днів. Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк і подають її у паперовому та електронному вигляді (формат doc або xls) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: вул. Грушевського, 21 каб. № 724, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 55-21-63,55-22-09.

За результатами прийому документів у 2018 році на карткові рахунки фізичних осіб нашої області з державного бюджету надійшли кошти в сумі 26 352,1 тис. грн., з них у Косівський район — 4 003,8 тис.грн.

Ярослав Новицький,
начальник відділу агропромислового розвитку РДА.

«Гуцульський край», №15, 12.04.2019 року

Share