Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

З 1 січня 2019 року постановою КМУ від 28 листопада 2018 року «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 і від 21 листопада 2013 року № 917» передбачено новий вид державної соціальної допомоги «Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною».

Зазначену допомогу призначають одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику (далі — законний представник дитини), який постійно проживає і здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів захворювань, станів.

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, необхідно подати такі документи органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу:

  1. заяву законного представника дитини, який постійно проживає і здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;
  2. копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
  3. документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної міської, селищної ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення виконавчого органу відповідного органу місцевого самоврядування) про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);
  4. довідку про захворювання дитини на тяжке перинатапьне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розпад, цукровий діабет І типу (інсуліно-залежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня; про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі — довідка про захворювання дитини).

Допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначають:

  • з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення;
  • на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і виплачують шість місяців;
  • незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

У разі, коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, таку допомогу виплачують до дня встановлення інвалідності.

Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я зобов’язані у триденний термін після встановлення дитині інвалідності надіслати органові соціального захисту населення за місцем проживання дитини медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Контроль за фактом здійснення догляду за хворою дитиною здійснюють у межах повноважень працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноважені особи, визначені виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

У разі встановлення факту нездійснення догляду за хворою дитиною центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноважена особа, яка визначена виконавчим органом рад об’єднаних територіальних громад, у межах їх повноважень повинні протягом трьох днів подати органові соціального захисту населення пропозиції щодо призупинення виплати допомоги.

За повідомленням Івано-Франківської ОДА.

Share