«Електронний суд» — спрощення доступу до правосуддя

Новий процесуальний закон вводить Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (ЄСІТС або електронний суд), яка почне функціонувати з 1 березня 2019 року, а в тестовому режимі — з 1 січня 2019 року.

Основним завданням системи є забезпечення швидкого і зручного доступу громадян до інформації про рух судової справи, час і місце її розгляду, обміну процесуальними документами між судом та учасниками судового процесу із застосуванням електронного цифрового підпису.

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку.

Інші особи — в добровільному порядку.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону «Про електронний цифровий підпис», однак це не буде позбавляти їх права подавати документи до суду чи отримувати копії судових рішень у паперовій формі.

Функціонування електронного суду забезпечить:

  • реєстрацію усіх документів, справ, матеріалів та ін. у день надходження, ведення всього діловодства, контроль руху усіх документів;
  • автоматичне призначення складу суду, а за необхідності — обрання присяжних для розгляду справи з врахуванням спеціалізації суддів та їх завантаження;
  • обмін документами (надання та отримання) між судом та учасниками процесу, які зареєстровані у системі, ознайомлення з матеріалами судових справ в електронній формі;
  • участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, що полегшує розгляд справи, де сторони та учасники процесу знаходяться у різних регіонах;
  • фіксація судового процесу в аудіо- та відеоформаті, а у випадках, встановлених законодавством, — транслюватись в Інтернеті;
  • зберігання судових справ в електронній формі, паперові справи — додатки до електронних;
  • розгляд справи за матеріалами в електронній формі та за необхідності — переведення в паперову форму.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що перехід від застарілого документарного судочинства до електронного має забезпечити оперативність, прогнозованість і зручність взаємодії між учасниками судового процесу і судом.

Прес-служба Косівського суду.

Share