Добровільна сплата ЄСВ — запорука отримання страхових виплат у майбутньому та права на житлову субсидію вже сьогодні!

Відтепер однією з обов’язкових умов для визначення права особи на отримання житлової субсидії є сплата єдиного соціального внеску.

Відповідно до оновленого порядку надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Такі особи мають можливість укладати договори добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі з одноразовою сплатою єдиного внеску за попередні періоди, що гарантуватиме їм страхові виплати в майбутньому та право на житлову субсидію вже сьогодні.

Куди звертатися для укладення договору?

З питань укладення договорів всі зацікавлені особи можуть звертатися до органів Державної фіскальної служби.
Інформацію про участь у загальнообов’язковому пенсійному страхуванні громадяни можуть отримати в органах ПФУ особисто або через електронні сервіси веб-порталу ПФУ.

Які документи потрібні?

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до органів доходів і зборів за місцем проживання заяву за відповідною формою; копію трудової книжки (за наявності), виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5), яку надають органами Пенсійного фонду України, та копію документа, що посвідчує особу; а члени особистого селянського господарства надають також документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві.

З особою, яка подала заяву, після перевірки викладених у ній відомостей органами доходів і зборів у термін, не пізніше ніж ЗО календарних днів з дня отримання заяви, укладають договір, в тому числі й за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.

Чи підлягають поверненню сплачені суми ЄВ у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь?

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому, період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів згідно з додатком 6 до порядку формування і подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ.

Косівське ОУ ПФУ.

Share