Порядок надання в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

На території Рожнівської, Кобаківської, Вербовецької. Слобідської, Рибненської сільських рад у 2000–2002 рр. було проведено розпаювання сільськогосподарських земель колективної власності. Громадянам (власникам земельних часток (паїв)) видано державні акти на право приватної власності на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Власники земельних ділянок, а також їхні спадкоємці, за бажанням можуть передати землю в оренду фермерам, сільськогосподарським підприємствам чи іншим громадянам, які хочуть обробляти її.

Щоб передати землю в оренду, власник повинен мати державний акт на право приватної власності на землю чи державний акт на право власності на земельну ділянку. При зміні власника право власності на земельну ділянку без зміни її меж та цільового призначення також посвідчують договором міни чи свідоцтвом про право на спадщину. Відповідно до ст.125 Земельного кодексу України, право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві (фермерському господарству, іншій юридичній чи фізичній особі) земельну ділянку у володіння і користування на певний період, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Типовий договір оренди землі затверджено постановою КМУ від 3 березня 2004 року №220.

Договір укладають у письмовій формі, а за бажанням сторін він може бути посвідчений нотаріально. Договір має містити інформацію про:

  • об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, площу земельної ділянки та її якісні характеристики);
  • термін дії договору оренди;
  • орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, термінів, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).

Термін дії договору для ділянок сільськогосподарського призначення — від 7 до 50 років.

Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою, з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Розмір орендної плати земель приватної власності може встановлюватися у грошовій формі — у гривнях — із зазначенням способів внесення та в натуральній формі — із зазначенням переліку, кількості або частки продукції, одержуваної з земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, терміни поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Передачу продукції в рахунок орендної плати оформляють відповідними актами.

Орендну плату за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних осіб, переглядають за згодою сторін.

Якщо у державному акті на землю кадастровий номер не вказано, то необхідно звернутися до землевпорядної організації (сертифікованого інженера-землевпорядника) щодо виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Перелік осіб, які отримали відповідні сертифікати, розміщено на сайті Держгеокадастру в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів, а також перелік землевпорядних організацій можна побачити у Косівському відділі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області (м.Косів, вул.Незалежності, 28, тел.: 2-47-90, 2-46-97).

Після цього треба пройти реєстрацію у територіальному підрозділі Держгеокадастру — (державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі здійснює державний кадастровий реєстратор безкоштовно) та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (вартість послуги з реєстрації договорів оренди, залежно від терміну, за який буде державними реєстраторами проведено цю процедуру, — від 0,05 прожиткового мінімуму за реєстрацію протягом 5-ти робочих днів до 2,5 прожиткових мінімумів — за термінову реєстрацію впродовж двох годин).

Якщо договір оренди землі укладається вперше, то спочатку він має бути зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, право власності на земельну ділянку (де буде вказано власника ділянки), а далі — право користування на умовах оренди на підставі укладеного договору (де користувачем буде вказаний орендар).

Зміну умов договору оренди землі здійснюють за взаємною згодою сторін або у судовому порядку. Договір може бути розірваний за згодою сторін або ж на вимогу однієї зі сторін за рішенням суду. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.

Відповідно до статей 35, 36 Закону «Про оренду землі», спори, пов’язані з орендою землі, вирішують у судовому порядку.

І. Сайнюк,
начальник відділу у Косівському районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

«Гуцульський край», №38, 21.09.2018 року

Share