Звернення військового комісара

Звернення військового комісара Косівського районного військового комісаріату до офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри і перебувають на обліку у Косівському районному військовому комісаріаті.

Звертаюся до офіцерів запасу, які не проходили військової служби. Настав час виконати дану вами військову присягу на вірність українському народові і стати на захист територіальної цілісності та недоторканості держави. Прошу вас прибути до Косівського військового комісаріату і уточнити свої військово-облікові дані. Зважаючи на всебічну підтримку держави у питаннях забезпечення Збройних сил України, поступово, але впевнено.триває оновлення озброєння, техніки, змінюються принципи забезпечення військовослужбовців, створюються нові підрозділи — армія щодня підвищує свою боєздатність і, як наслідок, сьогодні військові частини бойового складу потребують кваліфікованого, свідомого та патріотично налаштованого особового складу, особливо це стосується командирів-офіцерів.

Саме тому керівництво держави та Міністерство оборони України прийняло рішення відновити такий вид служби, як військова служба за призовом осіб офіцерського складу. Це окремий вид військової служби, що регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року, Указом Президента України від 10.12.2008 року «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України», найбільш детально це питання прописано в наказі Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України».

Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено з метою допідготовки та перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичного досвіду. Офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку в навчальних центрах Збройних сил України та після цього призначатимуться на первинні офіцерські посади у військових частинах, які не беруть участь в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей). Ці офіцери не залучатимуться .до сил ООС без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

Військова служба за призовом офіцерів запасу є обов’язковою. Законодавець передбачив урахування декількох цензів: вікового, медичного тощо.

На військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра), яким присвоєне первинне офіцерське звання і які, за результатами медичного огляду, придатні до військової служби за станом здоров’я. Тим офіцерам запасу, які у будь-який спосіб намагатимуться уникнути призову, не маючи на те законних підстав, загрожує притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законом. Хочу зауважити, що призов здійснюватиметься на рівних засадах — як для чоловіків, так і для жінок. Це не контрактна служба, тобто контракт не підписується.

Відповідно до чинного законодавства термін військової служби за призовом для осіб офіцерського складу становить 18 місяців. При цьому слід розуміти, що початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного військового комісаріату, а закінченням — день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини. Тим офіцерам запасу, які з причин, передбачених статтею 17 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», не можуть проходити службу, рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату буде надаватися відстрочка, яка може бути: у зв’язку із сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, а також для продовження професійної діяльності.

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі, незалежно від підпорядкування та форми власності, й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Звертаю вашу увагу на те, що недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, дає підстави для притягнення винних посадових осіб роботодавця до адміністративної відповідальності.

Так, розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 7 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Юридичній особі загрожують фінансові санкції у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Не останнє місце у строковій службі офіцера за призовом займатиме той факт, що відповідно до чинного законодавства офіцери-призовники виконують обов’язки і користуються правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Немає різниці у грошовому забезпеченні між офіцерами-контрактниками і офіцерами за призовом, наприклад, командир взводу зараз отримує 10 тис. грн. на місяць, відповідно за 18 місяців отримає 180 тис. грн. А ще держава забезпечує офіцера харчуванням, проживанням та відповідним військовим обмундируванням та спорядженням.

Шановні товариші офіцери запасу! Закликаю вас бути вірними військовій присязі і виконати свій обов’язок перед Батьківщиною шляхом проходження військової служби та здійснення свого посильного внеску в обороноздатність держави.

Ю. Голуб,
військовий комісар Косівського
районного військового
комісаріату, майор.

Share