Про помилки в Державному земельному кадастрі

Із запровадженням із 2013 року автоматизованої системи Державного земельного кадастру — Національної кадастрової системи кожен власник, землекористувач земельної ділянки має змогу за допомогою порталу «Публічна кадастрова карта України» перевірити — чи внесено його земельну ділянку до кадастрової системи та наскільки правильними і достовірними є відомості про неї.

Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки у відомостях про земельну ділянку, які могли бути допущені у різні часи та з різних причин.

Відповідно до ст.138 порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, помилками у Державному земельному кадастрі є:

 1. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;
 2. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);
 3. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель і відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться у документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій і переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
 4. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
 5. технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
 6. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;
 7. помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.

Під керівництвом Держгеокадастру та координацією головних управлінь Держгеокадастру в областях триває процес наповнення, актуалізації і виправлення відомостей про земельні ділянки, на які були видані правовстановлюючі документи, а відомості про такі земельні ділянки не внесені з певних причин до системи Державного земельного кадастру.

Цю роботу виконують державні кадастрові реєстратори на всій території України, в т.ч. на території Косівського району.

Узагальнюючи причини помилок, які виявляють як державні кадастрові реєстратори, так і самі землевласники, землекористувачі на місцях, можна виокремити найпоширеніші з них, а саме:

 • інформація про ділянку зберігалася лише в паперовій формі, і її ще не переведено у цифровий формат (електронний документ відсутній), отже, не завантажено в систему (як правило, це ділянки з правовстановлюючими документами, виданими до 2004 року);
 • відсутній електронний документ (обмінний файл), при цьому в технічній документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки відсутній каталог координат поворотних точок меж земельної ділянки;
 • каталоги координат у документації із землеустрою надані в умовній або місцевій системі координат, які неможливо привести до діючих систем координат, які використовує система Державного земельного кадастру;
 • ділянка перетинається з іншою ділянкою і/або її місцезнаходження не відповідає фактичному розташуванню на місцевості (в натурі).

Звертаємо увагу, що саме власники, землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому, щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та коректно відображена.

Якщо у вас немає можливості скористатись послугами публічної кадастрової карти, ви можете звернутись до відділу у Косівському районі головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області (вул. Незалежності, 28, м.Косів, Івано-Франківська область, 78600; тел. (факс) (03478) 2-47-90) або у відповідну місцеву раду за місцезнаходженням земельної ділянки щодо наявності або відсутності відомостей або виявлення помилок у відомостях про земельну ділянку у системі Державного земельного кадастру. При цьому необхідно надати відповідну документацію із землеустрою, за якою ділянку відводили у власність чи користування, з каталогами координат, та обмінний файл (за наявності).

При цьому зазначаємо, що відповідно до положень Закону «Про Державний земельний кадастр», якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування у межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв’язку зі зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів), такі помилки, за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності, можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель.

Додатково інформуємо, що одним із шляхів виправлення помилок внаслідок неякісного виконання робіт із землеустрою чи відсутності відповідних матеріалів і документів щодо відведення земельної ділянки, на яку видано правовстановлюючий документ, є виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості).

Відділ головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області у Косівському районі.

«Гуцульський край», №14, 6.04.2018 року

Share