Допомога громадянам, які досягли пенсійного віху, але не мають права на пенсію

18 січня 2018 року набула чинності постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098, якою було затверджено «Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

Тимчасову державну соціальну допомогу призначатимуть у період з 1.01.2018р. по 31.12.2020р. непрацюючій особі, яка:

 • досягла віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. №1058-1V;
 • не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • має не менше 15 років страхового стажу.

При вирішенні питання щодо призначення тимчасової допомоги враховуватиметься майновий стан і середньомісячний сукупний дохід особи, яка звернулась за допомогою.

Тимчасову допомогу перераховуватимуть особі кожних шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомі-сячного сукупного доходу і виплачуватимуть до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Громадянин, що досяг пенсійного віку, спочатку має отримати в органах Пенсійного фонду України довідку про наявний страховий стаж.

Після цього необхідно надати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення такі документи:

 • заяву;
 • документ, що посвідчує особу;
 • інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
 • довідку про наявний страховий стаж, видану органами ПФУ;
 • декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;
 • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Тимчасову допомогу не призначатимуть, якщо:

 • середньомісячний сукупний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до законів «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»; ^^^^^^^
 • особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в т. ч. мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;
 • особа працює, проводить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
 • за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи, та майно (здає у найм або в оренду житлове приміщення (будинок) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; є можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних автомобілів, мікроавтобусів тощо);
 • у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї і додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

Розмір тимчасової допомоги визначають як різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але він не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Василь Ропар,
начальник управління праці та соціального захисту населення РДА.

«Гуцульський край», №6, 9.02.2018 року

Share