Як виправити помилки у Державному земельному кадастрі?

До відома землевласників, землекористувачів земельних ділянок!

Із запровадженням у 2013 році автоматизованої системи Державного земельного кадастру — Національної кадастрової системи кожен власник, землекористувач земельної ділянки має змогу за допомогою порталу «Публічна кадастрова карта України» (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) перевірити, чи внесено його земельну ділянку до кадастрової системи та наскільки правильними і достовірними є відомості про неї.

Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки, які могли бути допущені у різні часи та з різних причин.

Відповідно до ст.138 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, помилками у Державному земельному кадастрі є:

 1. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;
 2. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);
 3. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель і відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться у документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій і переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
 4. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до
  нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
 5. технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
 6. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;
 7. помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.

Сьогодні під керівництвом Держгеокадастру та координацією головних управлінь Держгеокадастру в областях триває процес наповнення, актуалізації і виправлення відомостей про земельні ділянки, на які були видані правовстановлюючі документи, а відомості про такі земельні ділянки не внесені з певних причин до системи Державного земельного кадастру. Цю роботу на місцях виконують державні кадастрові реєстратори на всій території України, в т.ч. на території Косівського району.

Узагальнюючи причини помилок, які виявляють як державні кадастрові реєстратори, так і самі землевласники, землекористувачі на місцях, можна виокремити найпоширеніші з них, а саме:

 • інформація про ділянку зберігалася лише в паперовій формі і її ще не переведено у цифровий формат (електронний документ відсутній), отже, не завантажено в систему (як правило, це ділянки з право-встановлюючими документами, виданими до 2004 року);
 • відсутній електронний документ (обмінний файл), при цьому в технічній документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки відсутній каталог координат поворотних точок меж земельної ділянки;
 • каталоги координат в документації із землеустрою надані в умовній або місцевій системі координат, які неможливо привести у відповідність до діючих систем координат, які використовуються системою Державного земельного кадастру;
 • ділянка перетинається з іншою ділянкою і/або її місцезнаходження не відповідає фактичному розташуванню на місцевості (в натурі).

Звертаємо увагу, що саме власники, землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому, щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та коректно відображена. Тому у разі виявлення помилок, допущених не з вини кадастрового реєстратора, зацікавленим особам направляються повідомлення з рекомендаціями заходів щодо виправлення помилок.

Якщо у вас немає можливості скористатись послугами Публічної кадастрової карти, ви можете звернутись до відділу у Косівському районі Головного управління Держгеокадастру (вул. Незалежності, 28, м. Косів, Івано-Франківська область, 78600; тел. (факс) (03478) 2-47-90 або у відповідну місцеву раду за місцем знаходження земельної ділянки щодо наявності або відсутності відомостей або виявлення помилок у відомостях про земельну ділянку у системі Державного земельного кадастру.

При цьому необхідно надати відповідну документацію із землеустрою, за якою ділянка відводилась у власність чи користування, з каталогами координат та обмінний файл (за наявності).

Додатково інформуємо, що одним із шляхів виправлення помилок внаслідок неякісного виконання робіт із землеустрою чи відсутності відповідних матеріалів і документів щодо відведення земельної ділянки і на яку видано правовстановлюючий документ, є виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості).

Відділ Головного управління
Держгеокадастру в Івано-Франківській
області у Косівському районі.

«Гуцульський край», №26, 30.06.2017 року

Share