Порядок розгляду звернень громадян органами прокуратури

Право на звернення є невід’ємною ознакою громадянського суспільства, дієвим та ефективним засобом реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Право громадян на звернення закріплено в статті 40 Конституції України, згідно з якою усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути їх і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

При розгляді звернень громадян органи прокуратури керуються Конституцією, законами «Про звернення громадян», «Про прокуратуру», правовими актами, виданими генеральним прокурором України, зокрема Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури, наказом Генерального прокурора України №430 від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації».

Робота з розгляду звернень громадян вважається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури, однак, з набранням чинності ЗУ «Про прокуратуру» від 14.10.2014р. обмежує право органів прокуратури проводити перевірки за заявами та скаргами, які вирішувалися раніше у межах цієї функції шляхом витребування матеріалів, призначення ревізій, отримання доступу до документів, відібрання пояснень осіб, винесення документів прокурорського реагування тощо.

Основні вимоги до форми звернення закріплені у статті 5 Закону «Про звернення громадян», відповідно до якої звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладає громадянин на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії», а посадова особа його записує (реєструє).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Під час розгляду звернень працівники органів прокуратури забезпечують нерозголошення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди та задовольняють прохання щодо нерозголошення анкетних даних, місця проживання і роботи.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнають анонімним і розгляду не підлягає.

Анонімні заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення розглядають у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Звернення громадян вирішують протягом місяця від дня надходження в прокуратуру, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, — не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено Законом «Про звернення громадян».

В органах прокуратури проводять особистий прийом громадян, у разі звернення на який громадянин повинен надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, що мають бути оформлені у встановленому законом порядку. Прийом громадян черговий прокурор здійснює щодня з 9 до 18 год. у приміщенні Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури.

Усні звернення приймають також за телефонами «гарячої лінії» Коломийської місцевої прокуратури:

  • (03433) 4-71-12 — апарат Коломийської місцевої прокуратури;
  • (03478) 2-48-61 — Косівський відділ Коломийської місцевої прокуратури.

Н. ЧЕГУС,
прокурор Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури.

«Гуцульський край», №26, 30.06.2017 року

Share