Консультація юриста: Як захистити себе від злочину?

У Косівське бюро правової допомоги часто звертаються жителі району, заявляючи, що їхні права порушено, стосовно них вчинено злочин. Як діяти у цій ситуації і до кого звертатись, вони не знають. Тому є потреба розповісти про норми діючого законодавства та дати інструкції щодо ваших дій при вчиненні злочину проти вас або членів вашої сім’ї.

Закон «Про Національну поліцію» вбачає, що Національна поліція України служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 23 цього Закону поліція здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Порядок подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення регулює Кримінальний процесуальний кодекс України. Так, відповідно до частини 1 статті 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування. Частина 4 статті 214 КПК України вказує, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Таким чином, КПК не містить жодних випадків, коли можна не реєструвати заяву про вчинене кримінальне правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Згідно з пунктом 1 розділу 2 інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ від 6.11.2015 року № 1377, прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особи заявника, здійснюється цілодобово і невідкладно тим органом поліції, до якого надійшла заява чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, або слідчим, або іншою посадовою особою органу поліції, яка самостійно виявила з будь-якого джерела обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Заява про вчинене кримінальне правопорушення може бути подана особисто до відділу Національної поліції або надіслана поштою — рекомендованим листом.

Діюче законодавство не містить вимог до оформлення заяви про вчинене кримінальне правопорушення. Однак, з огляду на частину 5 статті 214 КПК України, яка містить перелік відомостей, що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань, можна дійти висновку, що у заяві про вчинене кримінальне правопорушення повинно бути зазначено:

  1. найменування органу, до якого подається заява;
  2. прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
  3. короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення;
  4. попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність;
  5. докази, що підтверджують викладені у заяві обставини;
  6. дата і підпис заявника чи потерпілого.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 56 КПК України під час досудового розслідування потерпілий має право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення. Як правило, така заява подається за місцем скоєння злочину.

Якщо ж заяву про вчинення кримінального правопорушення працівники правоохоронних органів відмовляються реєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, то згідно з пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, можуть бути оскарженні в суді.

Таким чином, ви повинні написати заяву про вчинене кримінальне правопорушення у двох екземплярах та подати її до Косівського відділу поліції, який знаходиться за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 90.

У випадку, коли ви самостійно не можете написати таку заяву, звертайтесь у відділ «Косівське бюро правової допомоги» за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 85 (II поверх) або за телефоном: 2-48-10. Фахівці бюро допоможуть вам скласти та подати таку заяву. Нагадуємо, що всі послуги бюро є безкоштовними.

Сніжана Никифорак,
начальник відділу «Косівське бюро правово/допомоги» Коломийського МЦ з надання БВПД.

«Гуцульський край», №22, 2.06.2017 року

Share