Про затвердження цін на роботи (послуги), які виконує архівний відділ Косівської районної державної адміністрації

Розпорядження Косівської РДА №165 від 19.04.2017 р.

Відповідно ЗУ до ст. 35 «Про Національний архівний фонд та архівні установи» Постанови КМУ від 7.05.1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», п. 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконують державні архівні установи, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 року № 6, Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконують у державних архівних установах, затверджених наказом Держкомархіву України, п. 4 Положення про архівний відділ Косівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.12.2016 року № 442:

  1. Затвердити ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері використання архівних документів, що виконуює архівний відділ Косівської РДА на договірних засадах (додається).
  2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – архівний відділ РДА.
  3. Провести державну реєстрацію розпорядження в Головному територіальному управлінню юстиції в Івано-Франківської області, відповідно до чинного законодавства.
  4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях і у сфері використання архівних документів, що виконує архівний відділ Косівської РДА на договірних засадах

Найменування видів робіт (послуг) Одиниця виміру Ціна (грн. коп.)
Роботи (послуги) з використання архівних документів
Виконання запитів фізичних та юридичних осіб:
– тематичних (про встановлення підтвердження) окремих фактів, 1 запит 185,98
подій, відомостей);
– майнових (про встановлення (підтвердження) майнових прав); 1 запит 185,98
– фактографічних 1 запит 185,98
– наукове консультування користувачів про склад та зміст документів. Консультація 37,20
Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовою основою на копіювально-розмножувальних апаратах виготовлення одиничних копій з архівних документів на паперовій основі на електрографічних апаратах:
– простих (формат А-4) 1 документ 1,85
– складних (більше формату А-4). 1 документ 3,72
Приймання документів на державне зберігання 1 одиниця зберігання 123,98

Голова районної державної адміністрації Зеновій ТОМАЩУК.
Начальник архівного відділу РДА Наталія БУДЗ.

Share