Інформація для пенсіонерів, які працюють чи звільняються з роботи

Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено обов’язок пенсіонерів повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, зокрема, про працевлаштування та звільнення з роботи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 7.07.2014 № 13-1) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, визначено, що у разі працевлаштування після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування, вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрацію як фізичної особи-підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви.

При цьому особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, які засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору). У разі звільнення особа повідомляє відповідний орган Пенсійного фонду про дату звільнення також шляхом подання заяви.

Окремі складові пенсійної виппати встановлюють залежно від того, працює особа чи ні. Тому важливо своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про своє працевлаштування чи звільнення з роботи.

Галина Девда,
заступник начальника Косівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України.

«Гуцульський край», №17, 28.04.2017 року

Share