Обов’язкова частка в спадщині при наявності заповіту

Спадкове право надає кожному громадянину можливість розпоряджатися своїм майном на випадок смерті. Особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті називається заповітом. Право на заповіт (бути заповідачем) має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Спадкоємцями за заповітом можуть бути будь-які особи, незалежно від того, чи є вони в переліку спадкоємців за законом, чиїх немає (тобто і родичі, і будь-які інші люди).

У випадку, якщо у заповіті зазначається один спадкоємець, але у заповідача є непрацездатні родичі першої черги, згідно із законом кожен із них має право на обов’язкову частку. Право на обов’язкову частку в спадщині не залежить від згоди інших спадкоємців на її отримання, а також місця проживання спадкоємця.

Перелік таких осіб визначений у статті 1241 Цивільного кодексу України. До цього переліку входять лише особи, які належать до першої черги спадкоємців за законом і є малопітніми, неповнолітніми, повнолітніми непрацездатними дітьми спадкодавця (в тому числі усиновленими), непрацездатною вдовою (вдівцем), непрацездатними батьками (усиновитепями) та дітьми, які буяй зачаті за життя спадкодавця і народжені після відкриття спадщини.

Обов’язкова частка у спадщині визначається в розмірі половини від тієї частки, яка належала б кожному зі спадкоємців, що мають право на неї, при спадкуванні за законом, незалежно від змісту заповіту. До обов’язкової частки зараховується все, що особа, яка має право на таку частку, отримує зі спадщини за будь-якою підставою: вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість встановленого на її користь заповідального відказу, банківський вклад, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця.

Спадкоємець може відмовитись від отримання свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, подавши до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини заяву. Якщо спадкоємець, який має право на обов’язкову частку у спадщині, не прийме спадкове майно у встановлений законом строк чи відмовиться від спадщини, майно успадковується спадкоємцями за заповітом. Один із спадкоємців може запропонувати іншим або одному із них викупити їхню частку спадщини, здійснивши оцінку майна.

Якщо у вас є питання юридичного характеру, звертайтесь у «Косівське бюро правової допомоги», яке знаходиться за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 85 або за телефоном (03478) 2-48-10.

Петро Григорчук,
головний спеціаліст відділу
«Косівське бюро правової допомоги»
Коломийського МЦ з надання БВПД.

«Гуцульський край», №10, 10.03.2017 року

Share