Про виплату пенсії по втраті годувальника

Згідно зі статтею 36 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям вона призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-х років, і діти-сироти — до досягнення ними 23-х років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії. Після досягнення одним із непрацездатних членів сім’ї повноліття виплата пенсії припиняється у зв’язку з необхідністю подальшого виділення частки пенсії на повнолітнього одержувача. Для уникнення переплат пенсій, виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника на молодших утриманців продовжується після з’ясування підстав для виплати на повнолітнього утриманця. З метою недопущення тривалого неотримання пенсії необхідно особисто звернутися членові сім’ї, якому виповнилося 18 років, до Косівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України з документами, що підтверджують його навчання за денною формою навчання, із заявою про виділення частки пенсії та посвідченням громадянина, якому надано статус жителя гірського населеного пункту (за умови проживання на його території).

Галина Девда,
заступник начальника Косівського об’єднаного уг

«Гуцульський край», №9, 3.03.3017 року

Share