Місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати в органах ДРАЦС

Шановні батьки, ваша сім’я після народження дитини повинна зареєструвати її місце проживання протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження, відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі — Закон).

Новації в законодавстві України передбачають можливість для вас зареєструвати місце проживання новонародженої дитини уже під час проведення державної реєстрації народження дитини — це стосується жителів міста Косова.

Згідно з частиною 6 статті 6 Закону за бажанням батьків чи одного з них для реєстрації місця проживання дитини документи, визначені Законом, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Оскільки, за бажанням батьків, видача свідоцтва про державну реєстрацію народження дитини може відбуватись безпосередньо у закладі охорони здоров’я, де були пологи, відповідно й подати документи для отримання довідки з місця проживання дитини можна також у медичному закладі охорони здоров’я.

Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подають:

  • письмову заяву (додаток 7 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ від 2.03.2016 № 207) (далі — Правила);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • квитанцію про сплату адміністративного збору;
  • документи, що підтверджують право на у житлі, ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду про надання особі права на вселення до житлового приміщення тощо. У разі відсутності зазначених документів реєстрацію місця проживання особи здійснюють за згодою власника/співвласників житла, наймача і членів його сім’ї (зазначені документи або згоду не вимагають при реєстрацію місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
  • документ, що засвідчує особу законного представника (батьків, усиновлювачів). Відповідно до статті 6 Закону реєстрацію місця проживання особи за заявою законного представника здійснюють за згодою інших законних представників;
  • у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструють разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згідно зі статтею 11-1 Закону за реєстрацію місця проживання сплачують адміністративний збір у таких розмірах:

  • у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку — у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (з 01.05.2016 по 30.11.2016 — 12,33 грн.; з 1.12.2016 по 31.12.2016 — 13,18 грн.);
  • у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку — у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (з 1.05.2016 по 30.11.2016 — 36, 98 грн.; з 1.12.2016 по 31.12.2016 — 39,53 грн.).

У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через органи державної реєстрації актів цивільного стану, уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що він робить відповідний запис у цій заяві.

Прийняті документи не рідше одного разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації (пункт 20 Правил). Якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавали до органу державної реєстрації актів цивільного стану, довідка про реєстрацію місця проживання дитини, оформлена органом реєстрації, повертають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або, за бажанням батьків, може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі адміністративних послуг, надіслана поштою (абзац 8 пункту 23 Правил).

Н. Малик,
начальник Косівського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Івано-Франківській області.

«Гуцульський край», №2, 13.01.2017 року

Share