Наближається 160-й день народження Івана Яковича Франка

Минуло 100 років від дня смерті Івана Яковича Франка. Наближається 160-й день його народження (27.08.1856 — 28.05.1916 рр.).

Упродовж своєї більш ніж 40-літньої творчої діяльності І.Франко плідно працював як оригінальний письменник (поет, прозаїк, драматург) і перекладач, літературний критик, публіцист, багатогранний учений — літературо-, мово- й мистецтвознавець, етнолог і фольклорист. Його творчий доробок, написаний українською, німецькою, польською, російською, болгарською мовами, за приблизними оцінками налічує кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка окремими книгами з’явилося понад 220 видань, у т.ч. більш ніж 60 збірок його оригінальних і перекладених творів різних жанрів. Частина спадщини великого українського письменника опублікована в 50 томах, що є лише половиною творчого доробку І.Я.Франка. Але й при цьому вражають незвичайні здобутки: 7 томів оригінальної поезії, 6 — перекладної, 9 томів оригінальної прози, два томи драматичних творів.

Франко-поет є автором 10 прижиттєвих книг віршів, до складу яких увійшло понад півтисячі окремих творів. Багатий творчий доробок — майже півсотні творів складають поеми. Окрім того, Франко — автор своєрідних антологій поетичних переспівів-варіацій.

Прозова творчість Франка — це понад 100 оповідань, новел і казок, які склали 18 збірок малої прози. Іван Франко є автором 10 творів великих прозових жанрів — повістей і романів. Його драматургія збагатила українську літературу зразками історичної, психологічної драми, соціальної комедії, неоромантично-фантасмагоричної драматичної поеми-казки, філософського діалогу, одноактної п’єси.

Перекладацький доробок І.Франка охоплює величезний діапазон світового письменства та усної народної творчості — від найдавніших часів до початку XX ст. Письменник переклав українською мовою твори майже 200 авторів на 14-ти мовах, які представляють 37 національних літератур, у т.ч. зразки вавилонської, єгипетської, староіндійської, староарабської словесності, античного письменства, ліричної та епічної поезії народів світу, твори класиків зарубіжжя.

Франкові належать переклади українських народних пісень і поезій Т.Шевченка німецькою мовою. Класикою українського перекладознавства стала праця «Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання» (1912р.).

І.Франко — автор чисельних наукових праць з історії і теорії літератури, літературної критики, фольклористики, етнології’, мовознавства; ґрунтовних мистецтвознавчих студій із теорії та історії українського і світового театру. Важливе культурологічне значення мають його релігієзнавчі дослідження. Франкові належать і кількадесят економічних, соціологічних та історичних праць.

Діяльність Каменяра як фольклориста і етнографа займає особливе місце в біографії вченого. Великий внесок зробив І.Франко у вивчення історії Галичини, зокрема, Прикарпаття. За підрахунками академіка М.Возняка, праці І.Франка з народознавчої тематики складають не менше третини всієї його спадщини. Сучасний дослідник його етнографічної діяльності О.Дей зазначає, що Іван Франко написав загалом 50 праць з фольклору, а лише на 90-ті роки XIX ст. припадає майже 100 народознавчих публікацій і повідомлень. Найбільші його монографії «Студії над українськими народними піснями» та виданий у 1905–1910 рр. тритомник «Галицько-руські приповідки» — в основному базуються на зібраній на Прикарпатті усній народній творчості.

Франко-видавець був ініціатором, координатором і редактором видавничих серій «Дрібна бібліотека» (1878–1880рр.), «Наукова бібліотека» (1887–1888рр.), «Літературно-наукова бібліотека» (1889–1898рр.), «Хлопська бібліотека» (1896–1898рр.), «Міжнародна бібліотека» (1912–1914рр.) і «Всесвітня бібліотека» (1914–1916рр.).

Твори І. Франка перекладені багатьма мовами світу.

Підготувала В. ПРОРОЧУК,
вчитель Городянської ЗОШ І-ІІст.

«Гуцульський край», №32, 19.08.2016 року

Share