Земельні ділянки для учасників АТО

Відповідно до статті 12 (пункт 14) ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надають пільгу — першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Надання у власність земельних ділянок здійснюють у порядку, визначеному ст. 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо).

Відповідно до Земельного кодексу зацікавлені в одержанні (безоплатно) у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва у межах норм безоплатної приватизації подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Кодексу. У клопотанні зазначають цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додають графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки.

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, розглядає клопотання у місячний термін і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. До проекту землеустрою, згідно зі ст. 50 Закону «Про землеустрій», крім інших документів, входить довідка з державної статистичної звітності про наявність земель і розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

На підставі поданих заяв про надання адміністративних послуг відділ Держгеокадастру безоплатно (станом на 22.07.2016 р.) підготував і надав 20 довідок з державної статистичної звітності форми 6 зем.

Розроблений проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру України, а у разі розташування земельної ділянки у межах населеного пункту або за межами населеного пункту, на якій планується розташу-вання об’єкта будівництва, — із структурними підрозділами районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури.

Згідно зі ст. 186-1 Земельного кодексу органи виконавчої влади зобов’язані протягом десяти робочих днів безоплатно надати свої висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або відмову в такому погодженні.
Відділ Держгеокадастру в Косівському районі станом на 22.07.2016 р. позачергово погодив і надав 19 висновків про погодження документації із землеустрою учасникам АТО та членам їхніх сімей.

Після погодження проекту землеустрою необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора із заявою про проведення державної реєстрації земельної ділянки та надання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Таку процедуру встановлено пунктами 107-115 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10. 2012 року № 1051. Державні кадастрові реєстратори відділу Держгеокадастру безоплатно та позачергово зареє-стрували 17 земельних ділянок учасників АТО та членів їх сімей.

Згідно зі статтями 125, 126 кодексу, право власності на земельну ділянку настає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Р. Баранюк,
в.о. начальника відділу Держгеокадастру в Косівському районі.

«Гуцульський край», №29, 29.07.2016 року

Share