Зміни порядку присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

Унікальною цінністю і надзвичайною гордістю України є багатодітні родини. Це особливі сім’ї, у яких дітям змалечку прищеплюють людяність, любов до праці, вміння берегти і підтримувати найкращі сімейні традиції.

Відома істина стверджує, що недостатньо лише народити дитину, її необхідно виховати доброю, чуйною, порядною людиною, дати їй належну освіту і допомогти знайти своє місце у житті.

Тому почесне звання «Мати-героїня» є вищою формою відзначення за вагомий внесок жінок у реалізацію державної політики з питань сім’ї, материнства і дитинства, самовіддане виховання і навчання дітей.

У зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 2.07.2016 р. «Про внесення змін до Положення про почесні звання України» внесено такі зміни до Положення від 26.09.2001 № 476, а саме:

  1. пункт 12 доповнили абзацом другим такого змісту: «Клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», що по-рушують органи місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, роз-глядають відповідні місцеві державні адміністрації протягом місяця з дати надходження заяви»;
  2. абзац другий пункту 15 доповнили реченням: «У нагородному листі про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», до якого додають підтверджуючі документи, зазначаються дані про кількість дітей, дати народження дітей, місце проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла, конкретні заслуги матері у вихованні дітей, а також у відповідних випадках — причини, обставини та дати смерті дітей»;
  3. пункт 17 доповнили абзацом шостим: «При представленні до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» — копію паспорта громадянина України, копію паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах; копії свідоцтв про народження дітей; копії документів про освіту дітей; характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо); виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягни 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ; довідку про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років; за наявності та за бажанням матері — копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування у них високих духовних і моральних якостей».

Жінки, удостоєні цього звання, мають право на пільги, встановлені чинним законодавством:

  • виплату одноразової грошової допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. 31 січня 2016 року такий прожитковий мінімум становить 1378 грн.;
  • призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років (при наявності не менше 15 років страхового стажу);
  • при встановлені розміру пенсії за віком мають право на надбавку до пенсії.

Нагадуємо, звання «Мати-героїня» присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, та які зробили вагомий особистий внесок у справу виховання дітей у сім’ї’, за материнську самовідданість, забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових, гармонійно розвинутих особистостей, громадян незалежної України.

Василь Ропар,
начальник управління праці та соціального захисту населення РДА.

Share