Порядок виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру

Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру (далі — ДЗК), регламентовано ст.37 Закону «Про державний земельний кадастр», пунктами 138,139,142,148,150 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 №1051.

Помилками у Державному земельному кадастрі є:

 1. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша), допущена органом, що здійснює ведення ДЗК;
 2. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до ДЗК);
 3. помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель і відомостей про інші об’єкти ДЗК, що містяться у документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
 4. помилка, допущена у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
 5. технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
 6. помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки;
 7. помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до ДЗК.


Виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку здійснюють також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у. натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.

Яким чином внести виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу?

Для виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу необхідно подати до Центру надання адміністративних послуг повідомлення про виявлення технічної помилки із викладенням її суті за формою, встановленою порядком ведення ДЗК, затвердженим постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051 та документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення разом з доданими до нього документами зацікавлена особа особисто подає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення.

Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки здійснює безоплатно Державний кадастровий реєстратор у день надходження такого повідомлення.

Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє зацікавлених осіб (не пізніше наступного дня) про виправлення помилки за формою, встановленою порядком ведення Державного земельного кадастру або надає мотивовану відмову.

В результаті надається протокол виправлення помилки, заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру викопіювання з картографічних матеріалів ДЗК) заявникові за його бажанням або відмова у виправленні помилки.

Яким чином здійснити виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення?

Відповідно до графіка прийому фізичних і юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг територіальних органів Держгеокадастру заінтересована особа особисто подає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення і пові-домленням про вручення такі документи:

 1. Повідомлення про виявлення технічної помилки за формою, встановленою порядком ведення Державного земельного кадастру.
 2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до ДЗК внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки.
 3. Документи з виправленими технічними помилками (в електронній та паперовій формі), які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК.
 4. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у ДЗК.

Розмір плати за надання послуги складає 0,13 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга, що становить 179,14 грн.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку. Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє зацікавлених осіб (не пізніше наступного дня) про виправлення помилки за формою, встановленою порядком ведення Державного земельного кадастру або надає мотивовану відмову.

Результатом надання адміністративної послуги є протокол виправлення помилки, заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідка з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням або ж відмова у виправленні помилки.

Роман Баранюк,
в.о. начальника відділу Держгеокадастру в Косівському районі.

«Гуцульський край», №27, 15.07.2016 року

Share