Про порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць та вимвг до проектів землеустрою щодо встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць

Стаття 10 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» визначає об’єкти, відомості про які вносяться до Державного земельного кадастру (ДЗК), зокрема таким об’єктом є землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 32 Закону встановлює, що відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, вносять до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для внесення таких відомостей.

Рішення подають державному кадастровому реєстратору, який здійснює внесення відомостей до ДЗК, разом з електронним документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою. Внесення таких відомостей або надання мотивованої відмови у їх внесенні здійснюється у термін, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідної документації.

Підставою для відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, є: подання документів, передбачених частиною першою цієї статті, не в повному обсязі; невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

На підтвердження внесення до ДЗК відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць державний кадастровий реєстратор безоплатно видає орган, який прийняв відповідне рішення, витяг з державного земельного кадастру.

Відповідно до статті 173 Земельного Кодексу України межі села, селища, міста встановлюють і змінюють за проектами землеустрою, які розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Статтею 174 Земельного кодексу України визначено, що рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, приймає районна рада за поданням відповідних сільських, селищних рад. А рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймає обласна рада за поданням відповідних сільських, селищних рад.

Рішення про встановлення і зміну меж міст приймає Верховна Рада України за поданням обласної ради.

Статтею 46 ЗУ «Про землеустрій» визначено склад та зміст проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, які розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської рад.

Стаття 122 Земельного Кодексу України визначає повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування. Ключовими моментами, які визначають розпорядника земель при наданні їх у власність або користування, є приналежність їх до комунальної власності відповідних територіальних громад чи до державної форми власності, певної категорії земель, а також розташування земельної ділянки у межах сіл, селищ, міст та за межами населених пунктів.

Сьогодні при наданні земельних ділянок у власність чи користування використовують проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад, які були затверджені рішенням обласної ради від 27.08.1999 № 188-9/99 «Про проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад». Згідно з п.З цього рішення визначено Верховинській, Косівській районним і Яремчанській міським радам розглянути та затвердити проекти встановлення меж населених пунктів на чергових сесіях.

Розробником проектів формування території та встановлення меж сільських рад та населених пунктів було ДП «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру». Косівська районна рада про затвердження проектів встановлення меж населених пунктів рішення не приймала. Тому за результатами виготовленої документації немає можливості внести до Державного земельного кадастру відомості про межі населених пунктів.

На даний час відповідно до ст. 23 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» документацію із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей до державного земельного кадастру, подають органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа.

Згідно з наказом Держземагентства України від 13.06.2014 № 180 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування електронних документів для відомостей про державну геодезичну мережу, державний кордон та межі адміністративно-територіальних одиниць України» передбачено внесення до електронного документа, який створюється на адміністративно-територіальну одиницю метричної інформації, а саме: даних про систему геодезичних координат, інформації про координати поворотних точок меж адміністративно-територіальної одиниці, систему висот тощо.

У державному земельному кадастрі Косівського району відсутні відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, а межі, які є відображені на проектах формування територій, та встановлення меж сільських, селищних та міської рад давно не відповідають фактичним межам населених пунктів.

Зокрема територія контурів, які відображені на проектах формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міської рад, зазнала суттєвих змін, як у конфігурації так і в складі угідь. Значна територія земель населених пунктів, які межують із землями лісового фонду за межами населених пунктів природно заліснилась, що призвело до втрати чіткого розмежуваня земель в межах та за межами населених пунктів на місцевості.

Звертаю увагу на те, що розробка проекту землеустрою щодо (зміни) меж/ адміністративно-територіальних утворень повинна містити метричну інформацію про всю адміністративно-територіальну одиницю, а не тільки метричну інформацію про територію, яку планують внести у межі населеного пункту.

Отже, внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць чітко розмежує території земель в межах та за межами населених пунктів, а також застереже органи державної влади та місцевого самоврядування від перевищення своїх повноважень при розпорядженні земельними ділянками при наданні їх у власність і користування.

Отож у місцевих бюджетах сільських, селищних та міської рад району необхідно передбачити кошти на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, в результаті чого до державного земельного кадастру буде повністю внесено відомості про межі того чи іншого населеного пункту.

Р. Баранюк,
в.о.начальника відділу Держгеокадастру у Косівському районі.

«Гуцульський край», №26, 8.07.2016 року

Share