З 4 квітня 2016 року змінюються правила і процедури здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», який набрав чинності 29 фудня 2015 року, повноваження щодо реєстрації місця проживання і зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади передаються органам місцевого самоврядування (виконавчому органу сільської, селищної або міської рад, сільському голові (у разі, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не створено).

Органи реєстрації вноситимуть інформацію до реєстру територіальної громади (який створює, веде й адмініструє відповідний орган реєстрації), документів, до яких вносять відомості про місце проживання/ перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування з унесенням надалі відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

На виконання цього Закону та відповідно до статті 10 Закону «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні» Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання і Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Цією постановою передбачено, що передача інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб з реєстрів територіальних громад до Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється після введення в експлуатацію відповідних програмних засобів. На період до 1 січня 2017 р. інформацію від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, їх посадових осіб, сільських голів, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, до Єдиного державного демографічного реєстру можна передавати у паперовому та електронному вигляді.

До підключення відомчої інформаційної системи реєстру територіальної громади до Реєстру або авторизації органу реєстрації програмними засобами ДМС інформацію про реєстрацію передають протягом семи календарних днів до територіального підрозділу ДМС, відповідно до території обслуговування органу реєстрації, у паперовому та електронному вигляді за встановленими формами.

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання і прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання пізніше 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг складає на неї адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється у день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

У разі, коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрацію може бути здійснено за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі — представник).

Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі, коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведуть офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Прес-служба УДМС України в Івано-Франківській області.

Share