Призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника

Пенсії у зв’язку зі втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям таку пенсію призначають незалежно від того, були вони на утриманні годувальника чи ні.

У Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» уточнено, що в годувальника на день смерті має бути страховий стаж (Таблиця 1), який був би йому потрібний для призначення пенсії за III групою інвалідності. А в разі смерті пенсіонера чи особи, яка проходила строкову військову службу, пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають незалежно від тривалості страхового стажу. Усиновлені діти мають право на зазначений вид пенсії нарівні з рідними. Таке право надано також пасинкам і падчеркам, якщо вони не одержували аліментів від рідних батьків. Цей вид пенсії виплачують дітям до досягнення 18-річного віку. Якщо після досягнення 18 років дитина навчається за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, пенсію платять до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Вік годувальника Необхідний стаж
до 23 років 1 рік
від 24 до 26 років 2 роки
від 27 до 28 років 3 роки
від 29 до 31 року 4 роки
від 32 до 33 років 5 років
від 34 до 35 років 6 років
від 36 до 37 років 7 років
від 38 до 39 років 8 років
від 40 до 42 років 9 років
від 43 до 45 років 10 років
від 46 до 48 років 11 років
від 49 до 51 років 12 років
від 52 до 55 років 13 років
від 56 до 59 років 14 років

Діти-сироти також отримують пенсію до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Пенсію у зв’язку з втратою годувальника виплачують на весь термін встановлення групи інвалідності дітям, які стали інвалідами як до 18 років, так і після.

Цей вид пенсії виплачують дітям, які навчаються на денній формі до досягнення 23 років, незалежно від факту роботи. Але в цьому разі дитина, яка отримує пенсію, зобов’язана своєчасно повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про прийняття на роботу, звільнення з неї та про інші обставини, що можуть вплинути на її пенсійне забезпечення.

Якщо дитина досягла повноліття, то вона звертається особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. У разі, якщо дитина не досягла повноліття або є недієздатною, заяву подають один з батьків, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники за місцем їх проживання (реєстрації), представники закладів (органів опіки та піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників. До заяви про призначення пенсії опікун (піклувальник) додає копію рішення органу опіки та піклування або відповідне рішення суду, батьки-вихователі додають угоду про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, патронатний вихователь — копію договору про патронат.

Пенсію призначають з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо заява про призначення такої пенсії надійде у територіальне управління Пенсійного фонду протягом 12 місяців із дня смерті годувальника. Якщо цей термін пропущено, пенсію призначають з дня звернення.

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають у розмірах, визначених у законодавстві (Таблиця 2).

На одного непрацездатного члена сімї 50% пенсії за віком померлого годувальника
На двох та більше непрацездатних членів сімї 100% пенсії за віком померлого годувальника
Дітямсиротам у зазначених вище розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків

На всіх членів сім’ї, котрі мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначають одну спільну пенсію. її розподіляють між ними рівними частками. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяють його частку, яку виплачують окремо. Це може бути, наприклад, у тому разі, коли діти живуть окремо або в сім’ї є студент, який одержує пенсію сам.

Для одержувачів такого виду пенсії у чинному законодавстві встановлено мінімальний розмір пенсійної виплати (Таблиця 3).

На одного непрацездатного члена сімї 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нині його розмір становить 1074,00 грн.
На двох і більше непрацездатних членів сімї 120% прожиткового мінімуму для осіб, які^втратили працездатність. (1288,80 грн.)
На трьох і більше непрацездатних членів сімї 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. (1611,00 грн.)

Галина Девда,
заступник начальника управління ПФУ в районі.

«Гуцульський край», №7, 26.02.2016 року

Share