Загальноосвітні навчальні заклади Косівського району

На початок 2015/16 навчального року в районі функціонували 58 денних загальноосвітніх навчальних закладів. Кількість учнів у них склала 9981 особу, проти 9955 на початок переднього навчального року. У міських поселеннях функціонували 7 закладів, де навчалися 2136 учнів, у сільській місцевості — відповідно 51 і 7845.

У 2015 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 980 учнів, атестат про повну загальну середню освіту — 531 випускник загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчально-виховну роботу у денних загальноосвітніх навчальних закладах проводять 1574 учителі (включаючи сумісників). Крім того, у районі функціонує вечірня школа, де навчається 291 учень, педагогічний персонал якої складає 59 осіб, з них — 16 штатних працівників.

За даними Головного управління статистики.

«Гуцульський край», №4, 5.02.2016 року

Share