Стан ринку праці Косівського району станом на 01.01.2016 року

Чисельність незайнятого населення, які скористалися послугами СЗ протягом 2015 року — 5258

з них:

 • мали статус безробітного — 3950
 • працевлаштовано —  2179

з них:

 • працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю для організації  підприємницької діяльності — 50
 • працевлаштовано безробітних, за яких здійснюється компенсація ЄСВ роботодавцю — 80
 • проходили профнавчання — 675
 • брали участь у громадських та інших  роботах тимчасового характеру — 1147

Перебуває безробітних на обліку станом на 01.01.2016 року — 1449

з них:

 • жінки  — 933
 • молодь до 35 років —  673
 • особи, що проживають у сільській місцевості — 1239
 • особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню —  489
 • одержують допомогу по безробіттю — 1300

Кількість зареєстрованих вакансій протягом 2015 року, одиниць — 2256

 • рівень укомплектування вакансій — 96,3
 • кількість роботодавців, які подали вакансії — 450
 • рівень забезпечення робочою силою, % — 97,6

Інформація щодо масового вивільнення працівників

 • кількість підприємств —  6
 • кількість поданих осіб —  229
 • кількість осіб фактично вивільнено та зареєстровані в СЗ — 21

Сума виплаченої допомоги  по безробіттю протягом 2015 року,тис.грн. — 11620

 • сума виплаченої допомоги  по безробіттю для організації підприємницької діяльності протягом 2015 року,тис.грн. — 667,2
 • сума відшкодованого ЄСВ роботодавцю, тис.грн — 471,8
 • витрати з оплати праці на громадські роботи, тис.грн. — 54,0
 • професійна підготовка та оплата проживання за договорами з навчальними закладами, тис.грн. — 33,3
Share