Електронна петиція як одна з форм реалізації права на звернення

Стаття 40 Конституції України передбачає, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», від 02.07.2015р. громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями (далі — е-петиція) через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку е-петиції.

Петиція — індивідуальна або колективна вимога, звернення, пропозиція, скарга, прохання, клопотання, яка подається в органи державної влади у письмовій формі.

Для створення е-петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована (для петиції державного рівня — Президент, Верховна Рада або Кабінет-Міністрів, на місцевому — органи місцевого самоврядування), або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку е-петицій, та розміщує текст е-петиції.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Е-петиція оприлюднюється протягом 2. робочих днів з. дня надсилання її автором (ініціатором). У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору), не пізніше 2 робочих днів.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті є датою початку збору підписів на її підтримку. На веб-сайті відпо-відного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Е-петиція, адресована Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, для розгляду відповідним органом повинна зібрати не менш як 25000 підписів громадян на підтримку протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення.

Петиції, які у 3-місячний термін не набрали необхідну кількість підписів громадян на підтримку, розглядаються як звернення гро-мадян відповідно до Закону. України «Про звернення громадян». Розгляд е-петиції здійснюється не пізніше 1.0 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Порядок розгляду е-петиції визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою. Про підтримку або непідтримку е-петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті органу влади.

Відповідь на е-петицію, не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) е-петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Електронна петиція не зобов’язує державні чи муніципальні органи виконувати побажання певної групи громадян — вона звертає увагу таких органів на проблему, що хвилює громадськість і змушує відреагувати на неї.

О.Строїч,
спеціаліст II категорії Косівського районного управління юстиції.

«Гуцульський край», №51, 18.12.2015 року

Share