Пільги для учасників бойових дій: забезпечення житлом

Склад пільг — першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються житловою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Питання розподілу й надання житлових приміщень регулюється Житловим кодексом Української РСР (зі змінами та доповненнями) та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470.
Норма житлової площі, на отримання якої має право особа, становить 13,65 кв. м на одну особу, тобто на кожного члена сім’ї (ст. 47 Житлового кодексу УРСР), але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті. Ця норма може бути перевищена, якщо, наприклад, житлове приміщення — це однокімнатна квартира або воно призначене для осіб різної статі.

У державному бюджеті України на 2015 рік передбачено виділення коштів для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в АТО та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок.

Відповідно до Житлового кодексу та зазначених Правил громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житлові приміщення надають у порядку черговості. Житлова черга розподіляється на загальну, першочергову та позачергову.

Учасники бойовий дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове отримання житла. Тобто для отримання житла учасник бойових дій повинен належати до однієї з категорій «осіб, що потребують поліпшення житлових умов». При цьому, якщо такий учасник бойових дій отримав поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, його першочергово забезпечують житловою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

ВАЖЛИВО!

Інваліди війни мають право на позачергове одержання житла.

Учасник бойових дій є таким, що потребує поліпшення житлових умов, якщо він:

 • забезпечений житловою площею нижчою за рівень, що визначили виконавчі комітети обласних, Київської міської ради (наприклад, у м.Ки’ів — 7,5 кв. м на людину, м.Харків
 • 5,5 кв. м; М.Львів — 5 кв. м; м.Суми – 6 кв. м);
 • проживає у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам (встановлені інженерно-технічними працівниками ЖЕО за участю представників громадськості та підтверджується: актом обстеження стану житлового будинку з відповідним висновком, технічним паспортом житлового будинку з даними про його фізичну зношеність, висновком проектної або науково-дослідної організації (за необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість (недоцільність) проведення капремонту, висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності житлового будинку (житлового приміщення) санітарним вимогам);
 • хворіє на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік захворювань визначено Додатком 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 8.02.1985 р. № 52;
 • проживає за договором піднайму житлового приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму житлового приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
 • проживає не менш ніж 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
 • проживає у гуртожитку, — які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними житлове приміщення складається більш як з однієї кімнати);
 • проживає у комунальній чи невпорядкованій стосовно умов даного населеного пункту квартирі.

Як отримати житло учаснику бойових дій?

1. Звернутися до місцевих органів влади (виконкомів сільських, селищних, міських рад) із заявою щодо взяття на квартирний облік, у якій зазначити про право першочергового одержання житлових приміщень. До заяви слід додати такі документи (перелік орієнтовний):

 • копія паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, які стають на квартоблік;
 • копії свідоцтва про одруження або про розірвання шлюбу;
 • копії свідоцтв про народження дітей; довідка ЖЕО про склад сім’ї;
 • довідка з місця роботи (місце роботи, займана посада);
 • копія посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни;
 • якщо хтось із членів сім’ї, який виявив бажання стати на квартирний облік, мав чи має квартиру або будинок, що належить йому на праві приватної власності, — копія правовстановлюючого документа (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування тощо);
 • у разі проживання у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, — довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради) про невідповідність житлового приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам;
 • у разі проживання за договором піднайму житлового приміщення — копія договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчена в ЖЕО;
 • у разі наявної тяжкої форми хронічного захворювання (згідно із затвердженим переліком) — оригінал медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

2. Отримати рішення щодо взяття на квартирний облік, яке повинно бути винесене у місячний термін з дня подання особою всіх необхідних документів.
3. Дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла (не пізніше 2-х років для учасника бойових дій, який отримав поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях).
4. Отримати ордер на житлове приміщення. Житло надається у безстрокове користування.
Першочерговий ремонт житлових будинків і квартир та забезпечення паливом.

Як отримати пільгу з ремонту житла?

 1. Подати до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації письмову заяву за встановленою формою та пакет документів 5.9.
 2. Орган виконавчої влади призначає комісію для обстеження будинку або квартири.
 3. Не пізніше ніж у місячний термін після подання заяви комісія проводить обстеження, надає висновки.
 4. Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування приймає рішення про проведення безоплатного капітального ремонту на підставі результатів обстеження комісією будинку або квартири — не пізніше ніж у місячний термін з дати подання заяви.

ВАЖЛИВО!

Пакет документів 5.9:

 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копія довідки про склад сім’ї’ з ЖЕО.

Кредитування будівництва житла, передбачене для військовослужбовців

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного житлового будинку (квартири) на термін до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державно-му бюджеті.

Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби (ч. 7 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). Порядок виплати встановлено постановою КМУ від 28.01.2004 р. №88.

Також у разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім’ї позичальника) — військовослужбовця, що настала під час проходження ним військової служби у період проведення АТО, за рахунок бюджетних коштів погашається вся сума зобов’язань за (пільговим) кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті) (п. ЗО1 Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою КМУ від 29.05.2001 р. № 584).

Міністерство соціальної політики України і приватна компанія США.

Share